„Jedná se o jednorázovou dohodu pouze v tomto případě… Nebylo to jako v jiných případech, kdy jsme viděli konflikt dvou členských států, ale jednalo se o situaci způsobenou akcemi kapitána, který se rozhodl ignorovat příkazy italských úřadů koordinujících záchrannou operaci,“ řekl Muscat.

Záchranná loď Lifeline
Záchranná loď Lifeline opravdu přistane na Maltě, tvrdí Itálie

Itálie odmítala loď s tím, že předem upozorňovala posádku Lifeline, aby migranty nenaloďovala, že si pro ně přijede libyjská pobřežní stráž. Odpovědnost za vzniklou situaci včera připsal kapitánovi lodi i úřad maltského premiéra, podle kterého byly pokyny Itálie v souladu s mezinárodním právem.

Migranti musí nejprve projít vstupními procedurami na Maltě a poté si je rozeberou zapojené státy. Kromě samotné Malty přijmou migranty Belgie, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Nizozemí a Portugalsko. Osoby, které nevyhoví podmínkám udělení azylu, budou vráceni do zemí původu.

Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová.
Nepotřebujeme, aby nám Řím dával lekce z imigrace, řekla francouzská ministryně

„Je příliš brzy říct, jak budou migranti rozděleni. S jistotou však může říct, že každý členský stát přijme migranty podle svých kapacit. Nejprve ale musíme rozlišit mezi žadateli o azyl a ekonomickými migranty,“ uvedl Muscat. Připustil přitom, že některé členské státy odmítly spolupracovat.