Předpis je součástí balíku, který obsahuje tři podobně – tedy protimigračně – zaměřené zákony. Cílem tohoto nařízení je výrazně ztížit činnost nevládních organizací i jednotlivců pomáhajícím migrantům, uvedla Česká televize.

Vláda to zdůvodňuje bojem proti skupinám, které podle ní podporují nelegální migraci.

„Pokud nezastaví svoje nebezpečné aktivity, prostě je ze země vyženeme, bez ohledu na to, jak mocní nebo bohatí můžou být,“ pronesl maďarský premiér Viktor Orbán podle serveru infomigrants.net.

Aktivity organizací pomáhajících migrantům by tak v budoucnu podléhaly povolení úřadů a na dary poskytované subjektům ze zahraničí by měla být uvalena daň 25 procent.

Kromě toho by byl takto působícím osobám znemožněn přístup do pohraničních oblastí a cizinci zabývající se takovouto činností by mohli být z Maďarska vypovězeni.

Některým aktivistům by také mohla justice zakázat přibližování k maďarsko-srbské hranici – ta je zároveň vnější hranicí Evropské unie (EU).

Hlasování o těchto zákonech by mělo nastat až po parlamentních volbách, které maďarský prezident vypsal na 8. dubna.

„Kvůli migraci se kolem Evropy stahují tmavé mraky,“ nechal se slyšet Orbán, který doufá ve své znovuzvolení v dubnu. „Národy přestanou existovat, Západ zanikne, aniž by si Evropa vůbec všimla, že byla napadena,“ řekl premiér. „Křesťanství je poslední naděje pro Evropu,“ dodal.

Proti projednávaným zákonům protestovalo ve společném dopise přes 200 evropských organizací na obranu lidských práv. „Tyto nové zákony by ještě víc omezily legitimní práci občanských skupin, které se zasazují o respektování lidských práv,“ uvádí se v dopise podle agentury DPA.