"Nežertuji! Kdyby se mě někdo ptal na radu, jak se dožít vysokého věku, řekl bych mu: hodně se modlete a tvrdě pracujte!" Reed, který mimochodem nikdy nebyl ženatý, žije posledních sedm let v domově důchodců na předměstí Washingtonu.

Víra a duchovní život jsou vůbec stoletými často uváděny jako faktor dlouhověkosti. Loni ve Spojených státech uskutečnila společnost Evercare průzkum, podle něhož 23 procent stoletých přičítalo svůj dlouhý život duchovnu, zatímco geny a lékařskou péči jmenovaly jen tři procenta.

"Duchovní život je zřejmě velmi významným prvkem pro dobré stáří," soudí ředitelka Evercare Sherri Snellingová.

"Každý den udělejte alespoň trošičku dobra," radí 101letá Mary Grymesová. "Snažila jsem se žít křesťanským životem," vysvětluje rovněž 101letá Ella Bampfieldová.

"Modlím se každý den ke svatému Antonínovi," tvrdí George Reed. "Ovšem všichni svatí jsou dobří, ale nemohu se modlit ke všem," dodává.

Podle další ankety, jejíž výsledky nyní společnost Evercare zveřejnila, důvěřují století (34 procent) nejvíce svému duchovnímu rádci, ať už to je kněz, pastor nebo rabín. Teprve na druhém místě je lékař, jemuž důvěřuje 28 procent stoletých. Pak následuje policie (s osmi procenty) a americký prezident (rovněž osm procent).