Goodsteinová vycházela z materiálů, které nyní na internetu publikují sami příslušníci této církve ve snaze podat otevřeně informace o svých předchůdcích. Běžně se přiznávalo, že Smithův nástupce Brigham Young praktikoval polygamii, když stoupence přivedl do Utahu a vybudoval tam s nimi Salt Lake City. O tom, že polygamní byl také Smith, prý mnozí z mormonů dosud nevěděli.

„Mně a mnoha dalším o něm říkali, že to byl naprosto dokonalý prorok," napsala bloggerka Emily Jensenová. Smith podle publikovaných materiálů zřejmě se všemi manželkami neměl intimní poměr, protože některé mu prý byly zaslíbeny pro posmrtný život. Jeho žena Emma prý ale nesnesitelně trpěla.

Zákaz kázání pro černochy

Církev na svou internetovu stránku za minulý rok umístila 12 materiálů pojednávajících o tématech, za něž je kritizována. Jeden se týká například zákazu kázat pro černochy, který byl zrušen roku 1978, jiný Smithova překladu desek s hieroglyfy, které prý našel a podle nichž sepsal základní knihu o učení své církve, již založil roku 1830.

Mezi materiály, které mají odhalit pravdu, je i text o „mnohačetných manželstvích" uzavíraných v raném období mormonského hnutí. Praví se v něm, že polygamii nařídil bůh a že Smith toto nařízení přijal neochotně. Pak ale říkal, že také Abrahám a další patriarchové ze Starého zákona měli více žen a že mormonská církev je vlastně „obnovením" tohoto raného období.

Praktikování polygamie

V eseji se píše, že Smithovy manželky byly ve věku od 20 do 40 let. Helen Mar Kimballovou, která byla dcerou Smithových přátel, si ale vzal, když jí do 15. narozenin chybělo několik měsíců. Podle údajně „střízlivých odhadů" měl Smith 30 až 40 manželek. Výbušnou částí textu je přiznání, že některé z nich už byly vdané. Emeritní profesor Columbijské univerzity a mormon Richard Bushman vidí v publikování těchto faktů „znak zralosti".

Mormonská církev se pod tlakem vlády v roce 1890 polygamie formálně vzdala, avšak v praxi se v ní několik let pokračovalo. Mnozí z těch, kdo se zákazem nesouhlasili, založili odpadlické skupiny. Vůdce jedné z nich Warena Jeffse roku 2011 odsoudili v Texasu za zneužívání dětí.

Součástí učení mormonů ale zůstalo, že muž, který přijde o ženu její smrtí nebo při rozvodu, se může zaslíbit další ženě a po smrti pak bude manželem obou. Právě to podle vydavatelky mormonského časopisu Kristine Haglundové trápí silně věřící mormonky. „Církev nikdy otevřeně neřekla, že v nebi se polygamie nepraktikuje, a to silně věřícím ženám vadí," řekla. Podle historika Eldera Snowa se chystá ještě další esej a bude se týkat práva žen působit jako kazatelky.

Eseje vznikají od roku 2012, ale mnozí mormoni o nich nemají tušení. Na domovské stránce církve se automaticky neobjeví, je třeba je dohledat. Komentář newyorského listu končí sdělením, že mezi mormony stejně vzbudilo video o spodním prádle doporučeném nosit při modlitbě daleko větší pozornost než debata o polygamii.