Srebrenica proslula jako místo, kde bosenskosrbské jednotky v červenci 1995 zmasakrovaly na 8000 Muslimů. Ale samo město Srebrenica, které před občanskou válkou obývali převážně Muslimové, přešlo podle mírové dohody do rukou bosenských Srbů.

Ti Muslimové, kteří masakr přežili, odmítají dále uznávat autoritu bosenskosrbských úřadů a žádají, aby si své záležitosti směli spravovat sami. Iniciativu povzbudil únorový rozsudek Mezinárodního soudního dvora, který srebrenický masakr označil za genocidu.

"Jde o symbolický protest, který má vyjádřit, že se nevzdáme," prohlásil podle agentury AP Ćamil Duraković, který se s padesátkou dalších mužů usadil na opuštěném parkovišti u sarajevského stadionu Koševo.

Požadavky protestujících se těší podpoře představitelů muslimsko-chorvatské federace, ale odmítají je nejen bosenští Srbové, ale i mezinárodní správce, podle něhož jakákoliv změna stávajícího stavu vyžaduje konsenzus. Jinak by to porušilo daytonskou smlouvu, která ukončila občanskou válku a rozdělila Bosnu a Hercegovinu na Republiku srbskou a muslimsko-chorvatskou Federaci Bosny a Hercegoviny.

Republika srbská v gestu dobré vůle minulý měsíc slíbila, že Srebrenica dostane zvláštní ekonomický status, což má v praxi znamenat zvláštní rozvojové programy, o nichž budou rovným dílem rozhodovat tamní Srbové a Muslimové. Tento krok má utlumit kritiku muslimské menšiny ve Srebrenici, stěžující si na diskriminaci, špatnou dostupnost zdravotní péče, nezájem úřadů a vysokou nezaměstnanost. Nevraživost mezi někdejšími válečnými nepřáteli však nadále přetrvává a účty dosud nejsou uzavřeny.

Ve městě Bugojno byli dnes zatčeni dva bývalí důstojníci místních muslimských jednotek - někdejší pobočník velitele brigády Enes Handžić a někdejší policejní šéf města Senad Dautović - a obviněni z válečných zločinů spáchaných na chorvatských civilistech a zajatcích. Bližší podrobnosti prokuratura neuvedla.

Bosenští Chorvaté a Muslimové sice společně bojovali proti bosenským Srbům, avšak během 11 měsíců na přelomu let 1993 a 1994 válčili také proti sobě. Bugojno ve středu země bylo za války v muslimských rukou a byl zde zajatecký tábor.

Válka v Bosně v letech 1992 až 1995 si podle odhadů vyžádala až 200.000 mrtvých.