Tuto právní nejistotu má odstranit schválený vládní návrh zákona, který obřezání chlapců legalizuje obecně za předpokladu, že při něm budou dodržena lékařská pravidla a u malých chlapců s ním budou souhlasit rodiče. Beztrestnost se nebude vztahovat pouze na případy, kdy by bylo ohroženo blaho dítěte, například zdravotními riziky u hemofiliků.

Pro tuto úpravu se dnes vyslovila velká většina přítomných poslanců; 434 jich hlasovala pro a proti bylo 100. Neprošel naopak návrh skupiny opozičních zákonodárců, kteří chtěli umožnit odstraňování předkožky teprve po dovršení 14. roku chlapce, kdy s tím dotyčný bude moci sám souhlasit. To by však bylo v rozporu s židovskou tradicí, v níž se obřízka provádí krátce po narození dítěte.