Den oslavující jeden z nejdůležitějších ekosystémů byl oficiálně uznán teprve nedávno – v roce 2009 v důsledku Valného shromáždění OSN, což poskytlo velkou podporu těm organizacím a jednotlivcům, kteří se dlouhodobě zasazovali o jeho ochranu. Jednou z nejvýznamnějších je světová organizace The Ocean Project, která doufá, že zvyšováním povědomí o světových mořích a oceánech a zdůrazňováním jejich důležitosti se podaří přesvědčit ostatní, aby začali chránit toto pro člověka tolik cenné prostředí a pomáhali ho udržet pro příští generace.

Měli bychom si uvědomit, že s fungováním oceánů je spjatý každý z nás a je jedno, zda žijeme u moře či ve vnitrozemí. Oceány pokrývají 71 procent povrchu naší planety a tvoří 95 procent veškerého dostupného prostoru pro život. Dodávají nám polovinu kyslíku, který dýcháme a pohlcují třetinu CO2, který vyprodukujeme, proto je jejich budoucnost klíčovým tématem zejména v současné době, kdy se potýkáme se změnou klimatu, znečištěním nebo nadměrným rybolovem.

Nadměrný neregulovaný rybolov je totiž jedním z nejzávažnějších problémů, v jehož důsledku velmi rychle mizí populace některých ryb. Například tuňák či treska jsou podle Světového fondu na ochranu přírody natolik přeloveny, že pokud bude rybolov pokračovat dosavadním tempem, do 15 let tyto ještě nedávno hojné druhy ze světových moří zcela zmizí. V poslední době vědci varují také před ničením nesmírně křehkých hlubokomořských ekosystémů. Nadměrný pobřežní rybolov vedoucí k velkému snížení počtu ryb má za důsledek to, že se rybáři přesunuli do hlubších vod. K tomu používají vlečné sítě tažené po mořském dně či tenatové sítě na chytání ryb za žábry, a každým rokem tak zničí několik milionů kilometrů mořského dna.

Do akcí na podporu oceánů se každoročně zapojují ministerstva životního prostředí, akvária, zoologické zahrady a různé organizace na ochranu přírody po celém světě. Ani Česká republika není výjimkou. V souvislosti s tímto dnem probíhá od 5. června v pražské Zoo výstava #ZachraňteOceán, která potrvá až do 30. června. „Ve své práci se v zoo zaměřujeme na ochranu suchozemských biotopů, ať již ve střední Africe či Mongolsku, ale naše planeta je jeden velký superorganismus, a tak nám nemůže být lhostejný ani osud oceánu," říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Výstavu pořádá Informační centrum OSN v České republice ve spolupráci se Zoo Praha a Velvyslanectvím Švédska v Praze. Švédsko je totiž společně s Fidži iniciátorem globální konference OSN o Oceánu v New Yorku, která probíhá taktéž v tomto týdnu a potrvá až do pátku do 9. června. Zde mají být přijata konkrétní opatření, která mají ničení oceánů zastavit.