Jak vylíčila mluvčí zahrady Malgorzata Chodylová, jeden z návštěvníků zoo, příslušník pohraniční stráže, si povšiml, že medvědice Ewka si ve výběhu hraje s čímsi velmi divným. Bližší prozkoumání potvrdilo, že jde o minometný náboj z dob druhé světové války, který šelma ve výběhu vyhrabala.

Na místo byli přizváni pyrotechnici, kteří – jakmile medvědice byla z výběhu odlákána a veřejnost z okolí vykázána – nebezpečnou hračku zneškodnili. Prozkoumali také terén, nic dalšího však nenalezli.