V květnu roku 1972, kdy byl konec války ve Vietnamu ještě v nedohlednu, zaminovalo americké námořnictvo rozsáhlé oblasti u severovietnamského pobřeží.

Většina použitých námořních min sice obsahovala samodestrukční mechanismus, ale ten se u mnoha z nich neměl spustit dříve, než za nejméně 30 dní. K explozi však překvapivě došlo už v srpnu, k čemuž neexistoval žádný zřejmý důvod. Odborníci tak museli najít logicky vysvětlitelnou příčinu. 

Detaily z nově odtajněné zprávy ukázaly, že americké námořnictvo při vyšetřování incidentu záhy obrátilo pozornost k extrémní sluneční aktivitě, která v té době probíhala. Už 15. srpna 1972 vrchní velitel americké tichomořské flotily, admirál Bernard Clarey, vznesl dotaz, zda je hypoteticky možné, aby sluneční aktivita způsobila detonaci min.

Mnoho min v oblasti bylo totiž navrženo tak, aby vybuchly, když zjistí změny v magnetickém poli a sluneční aktivita byla dobře známým zdrojem těchto změn. Šetření, jehož detailní závěry obsahuje odtajněná zpráva amerického námořnictva, pak skutečně dospělo k závěru, že miny Destructor byly s „vysokou mírou pravděpodobnosti“ detonovány právě srpnovou aktivitou slunce.

Jedna z nejhorších slunečních bouří

Na začátku srpna 1972 došlo totiž k jedné z nejsilnějších slunečních aktivit, které kdy byly zaznamenány. V oblasti slunečních skvrn nazvané MR 11976 tehdy došlo k sérii silných slunečních erupcí, které vystřelily směrem k Zemi proudy vysoce energetických částic.

Průvodním jevem slunečních bouří je kolísání magnetického pole, které způsobuje silnou polární záři a především má negativní vliv na elektrické sítě, zejména v oblastech, které se nachází těsně pod severním pólem. Nejinak tomu bylo při bouřích na začátku srpna 1972, kdy byly například v Severní Americe hlášeny masivní výpadky energie a narušení telefonních linek.

Nyní, když se na veřejnost dostaly informace, jak sluneční bouře ovlivnila americké námořní operace v roce 1972, má vědecká obec další jasný důkaz zranitelnosti technologií při rozmarech vesmírného počasí. Čím více dokážeme pochopit dopad takového vesmírného počasí na technologie, tím lépe budeme připraveni na jakoukoli budoucí extrémní sluneční aktivitu.