Za to si vysloužil kritiku německých odpůrců atomové energie. Posudek Zelených odmítly český Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) i energetická společnost ČEZ, která Temelín provozuje.

Dostatečná kvalita

Posudek vypracoval bývalý vysoký úředník německého ministerstva životního prostředí Dieter Majer. Potenciální bezpečnostní riziko podle něj představují svary mezi tlakovou nádrží a primárním chladícím okruhem elektrárny. „Pro všechny svary v koncové části tlakové nádrže reaktoru není doložena dostatečná kvalita," tvrdí autor studie. Dokumentace ke svařovacím pracím je podle něj „neúplná, obsahuje chyby a částečně si odporuje".

Pochybnosti o kvalitě svarových spojů mezi reaktorovou nádobou a primárním potrubím Temelína se objevily už v minulosti, jejich zkoumání českými odborníky ale žádné nedostatky neodhalilo.

Nebezpečí nehrozí

Kvalita svarů v jaderném okruhu elektrárny byla podle ČEZ i SÚJB mnohokrát prověřena a žádné nebezpečí nehrozí. Předsedkyně SÚJB Dana Drábová dává posudek Zelených do souvislosti s nadcházejícími německými volbami.

„Jedná se o mnohaleté téma Greenpeace – svary primárního potrubí k tlakové nádobě reaktoru. Od roku 2000, kdy Greenpeace toto téma otevřelo, byla zpracována řada znaleckých posudků a oponentur," řekl v reakci na německé Zelené mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Podle Drábové všechny posudky SÚJB ukazují, že svary v Temelíně jsou naprosto v pořádku. „Žádného technického přehodnocení se nebojíme, protože těm svarům vůbec nic není," řekla Drábová. „Kromě toho probíhá pravidelný systém provozních kontrol, příští rok se bude konat další. Ty svary budou znovu zkontrolované a ukáže se, že jsou stejně jako před 15 lety naprosto v pořádku," doplnila.

Další zkoušky

Kvůli novému posudku se na německého ministra životního prostředí Altmaiera obrátila poslankyně za Zelené Sylvia Kottingová-Uhlová a vyzvala ho, aby si na Česku vyžádal další zkoušky. Altmaier to však odmítl. V odpovědi poslankyni sdělil, že nevidí „žádný bezpečnostně-technický důvod ke zpochybnění postupu dozorových úřadů na české straně".

„Není možné, aby jaderná bezpečnost šla stranou kvůli diplomatické ustrašenosti," reagovala podle Spiegelu Kottingová-Uhlová, která vypracování nového posudku zadala. Údajný nezájem ministra odsoudil také předseda Platformy proti Temelínu Gerhard Albrecht. „Altmaier si zjevně myslí, že Temelín je název pro český salám," prohlásil šéf německého sdružení odpůrců jihočeské jaderné elektrárny. I on apeloval na ministra, aby do Temelína vyslal experty, kteří kvalitu svarů prověří.

Temelín stojí zhruba 100 kilometrů od německých hranic a kritiku vzbuzuje především v jihoněmeckém Bavorsku, které je od elektrárny geograficky nejblíže. Do roku 2025 má být rozšířena o třetí a čtvrtý reaktorový blok, které mají více než zdvojnásobit její výkon z dosavadních 2000 megawattů. Náklady na investici se odhadují na 200 až 300 miliard Kč.