"Když se propojují mezinárodní teroristé, musí se i bezpečnostní složky propojit lépe než dosud. Ve vědomostech je síla a my se chceme teroristickým organizacím vší silou postavit, proto musíme své vědomosti sdílet," řekl už dříve k návrhu ministr vnitra Thomas de Maiziére.

Podmínkou pro vytváření sdílených databází je to, aby státy, které se do programu zapojí, zajišťovaly dodržování základních principů vlády práva. Země, kterou nejsou součástí EU, NATO nebo s Německem nesousedí, se do databáze budou moci zapojit, jen pokud to bude vyžadovat "mimořádný bezpečnostní zájem".

Balíček počítá také s rozšířením pravomocí spolkové policie, která nově může využít tajných policistů už při odvracení nebezpečí, a nikoliv teprve v rámci trestního stíhání. Soubor protiteroristických opatření zavádí také novou povinnost prodejců předplacených telefonních karet zaregistrovat kupce na základě jeho osobního dokladu, aby bylo kdykoli možné majitele konkrétního telefonního čísla dohledat.