"Stát se provinil, neboť znesnadnil život mnoha lidem. Paragraf 175 byl od samotného počátku protiústavní," uvedl Maas. "Staré rozsudky křivdily a hluboce zraňovaly lidskou důstojnost každého z odsouzených," dodal ministr.

Spolková republika Německo převzala po svém vzniku na konci 40. let do svého právního řád paragraf 175 trestající homosexualitu, jehož původní podobu z 19. století v roce 1935 zpřísnili nacisté. Až do roku 1969, kdy byl paragraf zmírněn, dostalo na jeho základě zčásti dlouholeté tresty odnětí svobody asi 50.000 mužů. Po roce 1969 na jeho základě justice odsoudila dalších asi 3500 lidí. Trestné zůstaly homosexuální styky mezi muži mladšími 18 let až do roku 1994. V Německé demokratické republice (NDR) paragraf zrušili již v roce 1968.

Kolektivní rehabilitaci prostřednictvím přijetí anulačního zákona doporučil vládě posudek mnichovského právníka, profesora Martina Burgiho. Obětem paragrafu 175 to podle něj totiž ušetří další příkoří způsobená vymáháním zrušení rozsudků jednotlivě před soudy. Odškodit by stát měl odsouzené ze zvlášť založeného fondu.

Německý Svaz leseb a gayů (LSVD) vyzval vládu, aby zákon rušící rozsudky přijala ještě v tomto volebním období. Řada obětí by se totiž později nemusela rehabilitace dočkat.

Už v roce 2000 Spolkový sněm přijal usnesení, v němž lituje převzetí paragrafu 179 do poválečného právního řádu. O dva roky později anulovalo Německo rozsudky nad homosexuály vynesené na jeho základě v době nacistické diktatury. Poválečná rozsudky ale dosud zůstávají v platnosti.