Ve čtvrtek se problémem bude zabývat Spolkový správní soud v Lipsku, uvedl server Forbes. Spolkové země Bádensko-Württembersko a Severní Porýní-Vestfálsko se zasadily o to, aby se soudci zabývali zákazy v jejich hlavních městech – Stuttgartu a Düsseldorfu.

V Německu je registrováno na patnáct milionů dieselových osobních aut. Ta jsou zodpovědná za největší část znečištění oxidem dusičitým (NO2) ve městech. Vloni jeho koncentrace překračovala zhruba v sedmdesáti německých městech povolená maxima – limity by přitom měly být dodržovány už od roku 2010.

Zákaz by se teď týkal dieselových aut prodaných před rokem 2015, kdy v Německu propukl skandál s emisemi. Řidičů těchto aut je v zemi odhadem 2,8 milionu.

"O zdraví se nedá vyjednávat, je to naše největší hodnota a té je potřeba se podřídit," říká také právník organizace na ochranu životního prostředí Deutsche Umwelthilfe (DUH) Remo Klinger.

Právě na důležitosti ochrany zdraví občanů chce Klinger postavit svou argumentaci i během nadcházejícího soudního projednávání.

Zákazy by podle Klingera mohly přijít zhruba půl roku po verdiktu. Během této doby by města musela upravit svůj plán čistoty ovzduší, který by nově zahrnul i zákazy jízdy. „Řekl bych, že tak do šesti měsíců budou muset být příslušná opatření v plánu, a pak se rozmístí dopravní značky,“ doplnil Klinger.

Omezení by se ale v takovém případě zřejmě netýkala celých měst, ale jen některých částí nebo dokonce vybraných ulic. Auta řemeslníků nebo zásobování by mohla dostat výjimku.

Pokud by se Německu podařilo zakázat diesely v centrech měst, je pravděpodobné, že se podobně zachovají i další velká evropská města.

Organizace Deutsche Umwelthilfe uvádí, že kvůli znečištěnému ovzduší oxidem dusičitým v Německu ročně umírá předčasně třináct tisíc lidí.