Dokončení schvalovacího procesu v Německu podmínil posílením spolurozhodování německého parlamentu.

Ústavní soudci konstatovali, že reformní dokument EU není v rozporu s ústavním pořádkem Německa.

Požadují však přijetí zákona, který Spolkovému sněmu a Spolkové radě dá větší podíl na rozhodování.

Teprve poté má smlouvu podepsat německý prezident Horst Köhler.

Šéf EK Barroso přivítal rozhodnutí německého soudu o Lisabonu

Brusel – Předseda Evropské komise José Barroso přivítal úterní rozhodnutí německého ústavního soudu, že lisabonská smlouva není v rozporu s ústavním pořádkem země. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že ratifikace smlouvy reformující EU bude v zemích evropské sedmadvacítky dokončena do podzimu.

„Vítám rozhodnutí německého ústavního soudu. Potvrzuje, že lisabonská smlouva je v souladu s německou ústavou. Jsem si jistý, že toto rozhodnutí otevírá cestu k rychlému uzavření německé ratifikace lisabonské smlouvy a vítám záměry, které v tomto směru vyjádřili němečtí zákonodárci,“ řekl Barroso.

Ústavní soud projednával výhrady skupiny konzervativních a krajně levicových poslanců, kteří se na něj obrátili po loňském schválení reformního dokumentu EU v obou komorách německého parlamentu. Tvrdili mimo jiné, že smlouva příliš oklešťuje německou suverenitu.

Námitky odmítnuty

Jejich námitky v úterý ústavní soudci odmítli. Zároveň ale nařídili parlamentu upravit související národní legislativu tak, aby obě parlamentní komory – Spolkový sněm a Spolková rada – získaly větší podíl na rozhodování.

Smlouvu podepsanou v roce 2007 dosud ratifikovalo 23 států. Vedle podpisu německého prezidenta ji musejí stvrdit také hlavy Česka a Polska a schválit Irové v opakovaném referendu, které by se mělo konat v říjnu. Václav Klaus, který patří mezi hlasité kritiky lisabonské smlouvy, již oznámil, že vyčká rozhodnutí Irů a možného dalšího přezkoumání smlouvy českým ústavním soudem a svůj případný podpis připojí až jako úplně poslední.