Organizace Martijn argumentovala, že by mělo být povoleno lobbovat i za legalizaci skutků dosud považovaných za zločinné, pokud se toto úsilí odehrává v mezích zákona. Radikální organizace založená v roce 1982 se přitom odvolávala na právo na svobodu projevu a zároveň ujišťovala, že je proti všem formám sexuálního zneužívání.

„Nejvyšší soud dnes rozhodl, že sdružení Martijn je zakázáno a musí se rozpustit" v zájmu ochrany zdraví, práv a svobod dětí a proto, že jeho činnost narušuje veřejný pořádek, uvedl soud v prohlášení k rozsudku.

Soud dále uvedl, že organizace bagatelizovala nebezpečí sexuálních kontaktů s dětmi, a dokonce takové kontakty schvalovala.

Organizace Martijn má několik desítek členů. Několik jich bylo usvědčeno ze sexuálního zneužívání dětí nebo z držení dětské pornografie.