Švédská akademie ocenila romanopisce jako autora, který "v románech velké emocionální síly odhalil propast pod naším zdánlivým smyslem pro spojení se světem", uvedla BBC.

Nositelé Nobelovy ceny za chemii za rok 2017
Nobelova cena za chemii byla udělena za kryoelektronovou mikroskopii

Kazuo Ishiguro žije v Británii od roku 1960. V roce 1981 publikoval první povídky. O rok později vyšel jeho první román A Pale View of Hills, příběh japonské vdovy žijící v Anglii. V roce 1986 následoval další román, Malíř pomíjivého světa (An Artist of the Floating World), který byl navržen v užším výběru na Bookerovu cenu.

Ishigurova třetí kniha, Soumrak dne (The Remains of the Day) je jeho prvním velkým dílem, které se vzdává japonských reálií. Vypráví deníkovou formou několikadenní putování a vzpomínky vysoce postaveného sluhy. Tento román už Bookerovu cenu získal a následně byl zfilmován s Anthony Hopkinsem a Emmou Thompsonovou v hlavních rolích.

Rainer Weiss, Barry Barish a Kip Thorne
Nobelovu cenu za fyziku dostala trojice Američanů za potvrzení gravitačních vln

Do dnešní doby vydal Kazuo Ishiguro další tři romány. V roce 2003 vznikl podle Ishigurova scénáře film The Saddest Music in the World s Isabellou Rossellini v hlavní roli.