Jako první nemoci podlehla tříměsíční holčička. Na jejím pohřbu se sešlo 65 lidí, z nichž 15 se vysoce nebezpečnou ebolou nakazilo a 11 z nich už také zemřelo.

Pohřební obřady v Ugandě jsou tradičně složitou záležitostí a účastní se jich velké množství lidí. K obřadům patří i omývání nebožtíkova těla, přičemž dochází k tělesnému kontaktu a tím přenosu nákazy. Proto také tento týden ugandský prezident vyzval obyvatele, aby se vyhýbali nadbytečným kontaktům a nepotřásali si rukama.

Ebola patří k nejnebezpečnějším virovým chorobám na světě. Přenáší se přímým kontaktem s krví či tělesnými výměšky nakažených včetně slin, a to i od mrtvých. Způsobuje silné krvácení a rychlou smrt asi u 90 procent nakažených.

Tato vysoce nakažlivá nemoc se projevuje horečkou, bolestmi hlavy, zvracením, průjmem a vnějším krvácením. Během několika málo dnů pak následkem dehydratace dochází k úmrtí. V pozdějších stádiích choroby jsou oběti velmi infekční. Proti ebole zatím neexistuje účinná protilátka a na rozdíl od řady jiných virů virus eboly dokáže bez problémů přežít i mimo tělo svého hostitele. Mohou ji přenášet opice, které mnozí Afričané loví jako potravu.