Nicméně není jasné, zda zvíře dítě zabilo, nebo se jednalo o mrchožrouta, který hodoval na jeho mrtvém těle. „V každém případě se zdá, že dětské články prstů prošly trávicím traktem velkého ptáka,“ řekl Paweł Valde-Nowak, profesor archeologie na Jagellonské univerzitě v Krakově. „Je to první takový známý příklad z doby ledové,“ dodal.

Nález článků prstů neandrtálského dítěte, které jsou staré 115 tisíc let, je však významný i z jiného důvodu. Jedná se totiž o nejstarší objevené lidské pozůstatky na území dnešního Polska. Až dosud za ně byly považovány neandrtálské zuby z jeskyně Stajnia, které byly datovány do období před 52 až 42 tisíc lety.

Neandrtálci se objevili v Euroasii před přibližně 300 tisíci lety. Z dosud ne zcela známých příčin vyhynuli před zhruba 35 tisíci lety po příchodu moderních lidí do Evropy.

V jižním Polsku měli dobré podmínky pro život

Analýza dvojice centimetrových článků prstů podle Valde-Nowaka ukázala, že dítěti bylo mezi pěti až sedmi lety, když zemřelo. Samotné kosti pak byly pórovité a pokryté desítkami otvorů. Vzhledem ke špatnému stavu, ve kterém se dochovaly, nejsou kosti vhodné pro analýzu DNA, uvedl Valde-Nowak a jeho kolegové.

„Nemáme však pochybnosti, že se jedná o neandrtálské pozůstatky, protože pocházejí z velmi hluboké vrstvy jeskyně, která je několik metrů pod současným povrchem. Tato vrstva také obsahuje typické kamenné nástroje používané neandrtálci,“ zdůraznil Valde-Nowak. Navíc se zdá, že neandrtálci používali jeskyni Ciemna sezónně.

Vykopávky v jeskyni probíhají již několik desetiletí. Dětské kosti stejně jako několik starých zvířecích kostí se zde našly již před několika lety. Teprve současná analýza však ukázala, že tyto kosti jsou neandrtálské.

Polští archeologové již dříve také objevili na březích řeky Visly neandrtálské kamenné nástroje, jako je nůž, který mohl být použit k řezání nebo jako škrabka. Všechny tyto nálezy pochází z jižního Polska, což naznačuje, že v této oblasti byly pro neandrtálce příznivé životní podmínky. Severní Polsko bylo naproti tomu během poslední doby ledové pokryto souvislým ledovcem.