Přes devadesát procent hlasujících voličů ze severoitalských regionů Benátky a Lombardie řeklo o víkendu v nezávazném referendu "ano" větší autonomii regionů a většímu příjmu z italských daní. Referendum uspořádala italská parlamentní strana Liga Severu, nazývaná někdy také jako Liga Severu za nezávislost Padánie. Padánie představuje oblast na severu Itálie v povodí řeky Pádu, zahrnující oba zmíněné regiony, kterou by Liga Severu ráda osamostatnila.

Přestože referendum bylo pouze nezávazné, představuje podle serveru News.antiwar.com první krok k větší samostatnosti. Server také připomíná několik styčných bodů s Katalánskem, které se chce stát nezávislé na španělském státu: v obou případech jde o nejbohatší regiony stávajících zemí, které si připadají nespravedlivě zatěžovány velkými daněmi a mají pocit, že na ostatní části země doplácejí. Konkrétně Lombardie, jejímž finančním centrem je Milán, se na hrubém domácím produktu Itálie podílí 20 procenty a region Benátky deseti procenty.

Navíc jak ve Španělsku, tak v Itálii jde o regiony, které za sebou mají dlouhá historická období, v nichž byly autonomní. Konkrétně Lombardie byla spravována jako dvě vévodství s centry v Miláně a v Mantově a nezávislá Benátská republika existovala až do jejího dobytí Napoleonem. Na rozdíl od referenda ve španělském Katalánsku však italská referenda proběhla podle ústavy, protože ta umožňuje, aby regionům, které o nějakou formu autonomie požádají, parlament vyhověl.

Účast v referendu činila v Lombardii více než 40 procent, v Benátkách přesáhla 50 procent, což bylo v tomto regionu nutné pro uznání výsledků referenda.

"Můžeme psát novou stránku historie: Regiony, které chtějí více pravomocí, je dostanou," řekl v Miláně guvernér Lombardie Roberto Maroni. Podobně jako jeho benátský protějšek Luca Zaia hodlá využít výsledků referenda coby mandátu pro jednání s centrální vládou v Římě. Prvním tématem k hovoru mají být vyšší příjmy z daní, jimiž region přispívá do italského rozpočtu. Oba regiony také požadují větší autonomii v oblasti migrace, bezpečnosti a školství.

Italská ústava už poskytuje různou míru autonomie pěti italským regionům. Jde o převážně německy mluvící Trident-Horní Adiže, dále o Valle d'Aosta s 60 procenty francouzsky hovořících, o ostrovy Sardinie a Sicílie a nakonec o region Furlansko-Julské Benátky.