Částku deset milionů eur musí gruzínská vláda rozdělit mezi jednotlivé oběti, konstatoval soud ve svém tiskovém prohlášení. Částku 2000 eur (přes 51 tisíc korun) by měli obdržet ti, kteří se stali obětí jen porušení článku 4 Protokolu č. 4 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Tento článek se týká zákazu kolektivního vyhoštění cizinců.

Částku 10 až 15 tisíc eur (258 až 387 tisíc korun) by pak měli dostat ti, u kterých byl rovněž porušen článek 5, jenž se týká práva na svobodu a osobní bezpečnost, a článek 3, který hovoří o zákazu mučení a nelidského a ponižujícího zacházení. Úřady by měly vzít v potaz i délku věznění jednotlivých osob.

Závazný verdikt soudu

Verdikty Evropského soudu pro lidská práva jsou závazné pro členy Rady Evropy (RE), k nimž patří i Rusko.

Představitel ruské vlády už před několika lety u evropského soudu prohlásil, že nešlo o žádnou "protigruzínskou kampaň". Zdůraznil, že Rusko má v řešení přistěhovalectví na svém území "svrchované právo" a že vyhoštění Gruzínců odpovídalo běžným postupům v této oblasti.