Na vrcholku monumentální stavby právě kněží vytrhávají srdce zajatým indiánům. Po schodišti stéká krev. Zpoza pyramidy vychází slunce. Španěl a oddaný katolík Cortés vyvrátil pro něj zcela barbarskou říši s pomocí indiánských kmenů, které už Aztéky nemohly vystát, v roce 1521. O pět set let později Mexiko žádá po papeži omluvu za utrpení původních obyvatel při dobývání mexické náhorní planiny.

Prezident Andrés Manuel López Obrador v otevřeném dopise vyzval papeže Františka, aby se Vatikán omluvil za roli katolické církve při španělském dobývání říše. Zároveň ho požádal o zapůjčení rukopisů z mexické předkoloniální a koloniální éry, které se nacházejí ve vatikánské knihovně.

Měly by se omluvit

„Katolická církev a španělská monarchie by se měly veřejně omluvit za zneužívání, které prožili původní obyvatelé,“ napsal mimo jiné mexický prezident Andrés Manuel López Obrador podle agentury AP.

Dobytím říše Španělé položili základy své koloniální moci ve střední Americe. Církev přitom sehrála důležitou roli, většinou se na místě objevila hned po conquistadorech. Zakládala misie a obracela Indiány na křesťanství. Během třech století španělské nadvlády jich v Latinské Americe zemřely miliony, ať už kvůli násilí, nebo v důsledku epidemií.

Mexický prezident chtěl po Španělsku a Vatikánu o podobnou omluvu už loni. Madrid ovšem něco podobného odmítl. Diplomatickou řečí Mexiku jasně sdělil, že po 500 letech už je podobná omluva zbytečná. Papež František se naopak v roce 2015 omluvil Bolívii za roli církve při utrpení Inků. Na současnou výzvu mexického prezidenta Vatikán zatím nereagoval.