V současnosti je evidováno na 62 000 kusů tohoto lidoopa, pokud se neprovedou rychlé kroky pro jeho záchranu, už v roce 2022 nemusí zbýt jediný. Shodli se na tom odborníci, kteří se v uplynulém týdnu sešli v chicagské zoo. Ochránci přírody působící na Sumatře a Borneu, domovech ohroženého druhu, upozornili hlavně na nutnost prevence. „Vzdělání je jeden z nejsilnějších aspektů a nejlepší cesta k úspěchu,“ odhaduje Ian Singleton, ředitel Programu na ochranu orangutana sumaterského.

Kácení deštných lesů je podle ochránců přírody v přímém rozporu s podmínkami pro život tohoto asijského veleopa. Dříve obývalo několik stovek tisíc orangutanů celou jižní Asii, ale kvůli kácení tropických pralesů se dnes vyskytují jen na Sumatře a Borneu. Devadesát devět procent svého života totiž orangutani tráví v korunách stromů. Ve výšce 10 až 12 metrů hledají potravu, vychovávají mláďata, staví zde hnízda i nocují. S postupujícím mýcením deštných lesů zákonitě ubývá i orangutanů. Samci sice stihnou prchnout hlouběji do lesa, ale samice s mláďaty jsou stříleny a mláďata odváděny na prodej.

„Je několik rychlých a snadných postupů, které může udělat každý: nekupujte si nábytek, dokonce ani párátka, vyrobené z tropických listnatých dřevin, které nemají osvědčení. Znamená to, že mohly být těženy ilegálně v chráněných oblastech,“ nabádá Singleton.

Americké zoologické zahrady mají v budoucnu upozorňovat své návštěvníky, aby si kupovali potraviny a biopalivo s úředně doloženým palmovým olejem, než s olejem vyřezaným z palmových plantáží, které nahradily vymýcené pralesy. Ochránci si také hodně slibují od programu, podle kterého mají být umístěny v jednotlivých zoo schránky na dobrovolné příspěvky, čekající na 180 milionů obyvatel, kteří ročně zahrady v USA navštíví.

Nejde však jen o orangutany. „Snažíme se chránit i další ohrožené druhy,“ upozornil Serge Wich, člen iowského sdružení Naděje veleopů. Mýcené pralesy jsou domovem i mnoha jiných ohrožených druhů jako například tygra sumaterského, slona a gibbona. Pralesy jsou obecně domovem 70 – 90% všech druhů a jen v Asii zmizela v letech 1960-90 třetina tropických pralesů.

Odborníci tvrdí, že problém ochrany zvěře v Asii do značné míry naráží i na chudobu místního obyvatelstva, ačkoliv tamější vládní úřady se snaží orientovat i na ochranu přírody. Bohužel postrádají patřičné prostředky. „Nemají počítače, nemohou sledovat vlastní území přes satelit. Jestliže chcete, aby hodnota palmového oleje nestála na velecenných pralesech, musíte vědět, kde jsou,“ uzavřel Ian Singleton.