Podle Moralese rostoucí spotřeba biopaliv poškozuje ty nejchudší lidi světa, neboť „obrovsky“ zvyšuje cenu potravin, především pšenice, což potom zdražuje cenu chleba.

Bolivijský prezident promluvil na úvod fóra OSN o vlivu změn na klimatu na život přírodních národů a při této příležitosti vyslovil několik radikálních myšlenek. K nim patřila i výzva skoncovat s kapitalistickým systémem, má-li být naše planeta uchráněna před dopady změn klimatu.

Morales prohlásil, že za rabování přírodního bohatství je odpovědný ničím neohraničený průmyslový rozvoj. Nepřímo také napadl brazilského prezidenta Luize Inacia Lulu da Silvu za jeho propagaci biopaliv, když prohlásil: „Někteří jihoameričtí prezidenti mluví o biopalivech, aniž by věděli, o čem vlastně hovoří.“

Morales označil problém s potravinami za velmi vážný a mezinárodní a kritizoval skutečnost, že „auta mají přednost před lidskými bytostmi“. A pak dodal: „Já říkám, že život je na prvním místě a auta až na druhém“.

Ke kritice biopaliv se připojil i další jihoamerický prezident, Alan García z Peru, který řekl, že kvůli bipopalivům začínají být potraviny pro chudé nedosažitelné.

Zatímco Morales v pondělí kritizoval celosvětové zvyšování produkce biopaliv, v Británii má premiér Gordon Brown v úterý přededat panelu, který se bude zabývat snahou Evropské unie podpořit produkci biopaliv. Brown se ale také již před tímto setkáním vyslovil pro "omezenější podporu" biopaliv. EU je ostře kritizována za svůj deklarovaný cíl získávat do roku 2020 10 procent z objemu pohonných hmot potřebných pro dopravu v Evropě ze zemědělských plodin.