Oslavy roku reformace papež na počátku společné mše označil za novou šanci na sblížení katolíků a luteránů. "Nesmíme se smířit s rozkolem a odcizením, které vzniklo v důsledku našeho rozdělení. Máme příležitost napravit rozhodující moment našich dějin," uvedl pontifex v lundské katedrále. Vyzval také k překonání všech kontroverzí, které stojí v cestě vzájemnému porozumění.

Oslavy půltisíciletí od počátku reformace se v Lundu konají pod záštitou Světové luterské federace (LWF), která sdružuje protestantské církve s více než 60 miliony věřících. V lundské katedrále se dnes sešlo asi 600 věřících, mezi nimi také švédský král Carl XVI. Gustaf s manželkou Silvií.

Na závěr společné bohoslužby papež František a předseda LWF Muníb Júnán podepsali společné prohlášení, jímž se zavázali zlepšit vztahy mezi katolíky a luterány.

Ekumenická bohoslužba se konala ve stejný den, kdy teolog a kazatel Martin Luther podle tradice přibil v roce 1517 na dveře chrámu ve Wittenbergu svých 95 tezí proti odpustkům. Tento okamžik je považován za začátek reformace, i když řada historiků v současnosti pochybuje, že se tak skutečně stalo. Oslavy začínají rok před tímto výročím.

Právě v roce 1517 začalo rozštěpení západní církve na katolíky a protestanty, které později vedlo mimo jiné k třicetileté válce. Sám Luther byl prohlášen za kacíře a jeho spisy byly zakázány.

Tradicionalisté v katolické církvi už Františka kritizovali za to, že vůči luteránům dělá příliš mnoho ústupků. Loni papež v Římě navštívil luteránský kostel a vyzval tam k usmíření mezi církvemi a k vzájemnému odpuštění za minulé perzekuce.

Po dnešní ekumenické bohoslužbě v luteránské katedrále v Lundu se papež ještě zúčastní shromáždění, které má zdůraznit mírové a humanitární úsilí obou církví. Na akci přednesou své výpovědi uprchlíci či katolický biskup obléhaného syrského města Halab, uvedla agentura AP.

Podle papeže mohou katolická a luteránská církev navzdory přetrvávajícím náboženským sporům spolupracovat právě v takových otázkách, jako je boj proti chudobě či pomoc migrantům.

V úterý bude papežův program pokračovat katolickou mší na sportovním stadionu v jihošvédském Malmö.

Papež navštívil Švédsko naposledy v osobě Jana Pavla II. v roce 1989. V zemi s téměř deseti miliony obyvatel se ke katolické církvi hlásí 113.000 lidí.