Spolu s ní bylo při dnešní kanonizační liturgii ve Vatikánu svatořečeno dalších šest lidí. Slavnostního obřadu se na Svatopetrském náměstí zúčastnilo 80.000 lidí.Kanonizaci Tekakwithaové bylo přítomno také nejméně 1500 kanadských poutníků, z nichž naprostou většinu tvořili severoameričtí indiáni ve svých tradičních oděvech. Tekakwithaové, která žila v letech 1656 až 1680, se přisuzovala zázračná uzdravení lidí.

„Kateri nás dojímá svou laskavostí v jejím životě při absenci vnější podpory a svou odvahou ve svém zvláštním poslání. Obohacuje se v ní víra a kultura. Nechť nám její příklad pomáhá žít tam, kde jsme, aniž bychom se zříkali toho, kdo jsme," prohlásil papež.

Podle agentury Reuters byly v davu rovněž stovky poutníků z USA, kde má indiánské předky 2,5 milionu lidí, z nichž 680.000 jsou katolíci. Mezi poutníky dnes byl i 12letý chlapec, jenž podle AP v roce 2006 přežil nákazu smrtelným masožravým virem, což Vatikán přisoudil zázračnému zásahu Kateri. Vyléčený Jake Finkbonner je příslušníkem indiánského kmene Lummiů.

„Svatá Kateri, ochránkyně Kanady a první svatořečená mezi původními Američany, svěřujeme ti obnovu víry mezi prvními národy a v severní Americe!" prohlásil papež ve své homilii, v níž střídal francouzštinu, angličtinu, němčinu a italštinu.

Indiánka se narodila v oblasti dnešního státu New York v USA v roce 1656, tedy v době, kdy indiánské kmeny mezi sebou bojovaly. Téměř slepá dívka konvertovala z iniciativy jezuitů na křesťanskou víru a udivovala prý misionáře svým smyslem pro vše posvátné.

Náčelníci jejího kmene Mohavků jí nadávali a vyhrožovali. Kateri se raději odstěhovala do vzdálené vesnice v oblasti dnešního Montrealu, kde se věnovala víře a léčení až do své smrti v pouhých 24 letech. Sama se prý trestávala vkládáním žhavých uhlíků mezi prsty nebo spaním na trnové posteli.

Za svaté byli dnes prohlášeni také francouzský jezuita Jacques Berthieu (1838–1896), františkánka německého původu Maria Anna Copeová (1838–1918), filipínský učitel náboženství Pedro Calungsod (1655–1672), bavorská laička Maria Schäfferová (1882–1925), italský kněz Giovanni Battista Piamarta (1841–1913) a španělská misionářka María del Carmen (1848–1911).

Dnešní kanonizace zvýšily na 44 počet svatých, které vyhlásil papež Benedikt XVI. od svého nástupu do čela římskokatolické církve v roce 2005.

Papež ve Vatikánu svatořečil dalších šest lidí:

• Jacques Berthieu (1838–1896). Francouzský jezuita popravený madagaskarskými rebely.
• Maria Anna Copeová (1838– 1918). Františkánka německého původu se starala o nemocné leprou na  Havaji.
• Pedro Calungsod (1654–1672). Filipínský učitel náboženství byl zabit na ostrově Guam, kde měl křtít místní obyvatele.
• Maria Schäfferová (1882 –1925). Bavorská laička a mystička.
• Giovanni Battista Piamarta (1841–1913). Italský kněz, který založil kongregaci a zasvětil svůj život pomoci mladým lidem.
• María del Carmen (1848–1911). Španělská misionářka založila kongregaci a v 19. století pomáhala chudým ženám.