Všem by podle papeže prospělo, kdyby byly "položeny základy budoucnosti, které nedovolí podlehnout šálivé síle msty". Mládež by měla zachovávat v úctě velkou moudrost předků a stát se mírotvorcem. "Nikoli pozorovatelem stávajícího stavu, ale aktivním tvůrcem kultury vstřícnosti a smíření," prohlásil František.

V pátek papež v Jerevanu otevřeně kritizoval genocidu Arménů, spáchanou v Osmanské říši v letech první světové války. Již podruhé tak použil výraz, který dráždí Turecko. "Je smutné, že tato tragédie, tato genocida byla bohužel první z politováníhodné řady strašných katastrof minulého století," uvedl papež v prezidentském paláci při setkání s prezidentem Seržem Sargsjanem.

"Přijel jsem jako poutník z Říma, abych vyjádřil pocity, jež chovám v hloubi svého srdce," řekl dnes papež při modlitbě, které byla přítomna i hlava arménské apoštolské církve katolikos Garegin I. "Děkuji Arménům za věrnost evangeliu, často hrdinnou, která je neocenitelným darem všem křesťanům," řekl František.