„Je to urážka, že si dovolí masakr a kulturní očistu považovat za vysvobození,“ rozčílil se náčelník indiánských kmenů z východu Brazílie. Již dříve papež rozezlil muslimy, když citoval slova odsuzující šíření islámu mečem. Katolická církev v minulosti horlivě podporovala obsazování Latinské Ameriky Evropany. Evropští kolonizátoři – také ve jménu víry – vyvraždili miliony původních obyvatel země, další zemřeli na nejrůznější nemoci zavlečené z Evropy nebo skončili v otroctví.

Benediktův předchůdce Jan Pavel II. přiznal v roce 1992 chybu. Nynější papež místo toho řekl, že katolická víra se původním obyvatelům nevnucovala. „Indiánské kmeny vnitřně toužily po příchodu kněží v době španělské kolonizace,“ řekl Benedikt XVI. Indiáni si to vyložili tak, že jejich vlastní náboženství Vatikán nikdy neuznal. „Církev nechce přiznat, že zahubila naši kulturu. Je to arogantní výrok, který opomíjí naši historii,“ řekl k papežovým slovům náčelník amazonského kmene Coiab.