Papežovo poselství si na místě vyslechlo více než 150.000 lidí. Zcela zaplněnému náměstí dominovaly vatikánské barvy bílá a žlutá.

Benedikt ve svém proslovu připomněl význam Velikonoc a vzkříšení Krista a v této rovině humanitární tragédie ve světě. "Myslím na lidi na Madagaskaru, v Latinské Americe, na lidi sužované hladem, nevyléčitelnými nemocemi, terorismem, únosy, tisíci tvářemi násilí, které je někdy ospravedlňováno náboženstvím," řekl. "S obavami pohlížím na situaci v násilím zmítané západosúdánské provinci Dárfúr a přilehlých oblastech, v Kongu, Somálsku či Zimbabwe."

Politování vyjádřil nad tím, že z "Iráku, krvácejícího pokračujícími masakry, nepřichází nic pozitivního, zatímco exodus civilního obyvatelstva pokračuje". Naopak "známky naděje svítají v dialogu mezi Izraelem a Palestinou", podotkl. Připomněl, že křesťanská společenství musejí ve Svaté zemi denně čelit problémům a že jsou vystavena exodu v zemi, která je kolébkou víry.

"Všemu tomuto obyvatelstvu znovu z hloubi duše vyjadřuji svou duchovní blízkost," řekl Benedikt. "Skrze rány Kristovy můžeme na všechno toto zlo pohlížet očima naděje," zdůraznil. "Kristus neodstranil ze světa zlo, ale porazil ho svou láskou," uvedl.

Papež na závěr pozdravil věřící v několika jazycích, včetně češtiny a slovenštiny. Obřad přenášelo podle tiskových agentur přes sto televizních stanic z asi 70 zemí světa.

V křesťanském kalendáři je dnešek Božím hodem velikonočním, slavnost Zmrtvýchvstání Páně a tedy největší svátek křesťanství. Věřící lidé si v kostelech připomínají na základě biblického svědectví vzkříšení ukřižovaného Krista.