Slavnostní atmosféra nejvýznačnějšího období křesťanského liturgického roku vyvrcholí v neděli požehnáním, jež papež udělí Městu a světu za přítomnosti věřících, kteří se jako vždy shromáždí na Svatopetrském náměstí v Římě.

Dnešní Zelený čtvrtek zahajuje sérii slavnostních obřadů, jimiž si katolická církev i její věřící připomínají o Velikonocích Ježíšovo utrpení, ukřižování a skon a posléze i jeho zmrtvýchvstání.

Během svého kázání využil papež výňatku z díla ruského spisovatele Lva Tolstého; zdůraznil, že pouze "láska ukřižovaného Krista… vrátí našemu poskvrněnému oděvu jeho bělost a vrhne světlo na našeho zatemnělého ducha".

Na mši celebrovanou za účasti všech duchovních římské diecéze naváže v chrámu svatého Jana Lateránského ve večerních hodinách obřad slavnostního omývání nohou a posléze i ustanovení eucharistie. Křesťané si tak připomínají církevní tradici, podle níž Ježíš umyl před poslední večeří, po které byl zajat a odveden na smrt, nohy svým učedníkům.

Dnes také papež posvětí oleje, které se budou po celý následující liturgický rok používat při různých církevních aktech, například při křtech či pomazávání nemocných. Součástí mše je i slavnostní obnovení kněžského slibu.

V pátek, kdy byl podle tradice Kristus ukřižován, budou církevní obřady pokračovat ve Vatikánu až od 17:00 SELČ v bazilice svatého Petra připomínkou Ježíšova utrpení. Večer od 21:15 hod. povede Benedikt XVI. v centru Říma tradiční křížovou cestu. V noci ze soboty na neděli, kdy křesťanští věřící očekávají Ježíšovo zmrtvýchvstání, povede papež ve svatopetrském chrámu velikonoční vigilii.

V neděli na Boží hod velikonoční, kdy si křesťané připomínají vzkříšení Páně, bude Benedikt XVI. dopoledne sloužit slavnostní mši na náměstí před Svatopetrskou bazilikou. V poledne pronese slavnostní požehnání Městu a světu (Urbi et Orbi), které budou přenášet televizní kamery do desítek zemí celého světa včetně České republiky.