Jako svou prioritu Svoboda vidí nařízení o společném evropském právu prodeje, které by mělo otevřít dveře zejména malým a středním podnikům k obchodování v zahraničí a tedy k praktickému využívání výhod evropského jednotného trhu.

„Nyní firmy často odrazuje zvýšená právní složitost přeshraničního obchodu v porovnání s domácím obchodem a vysoké dodatečné transakční náklady", podotkl Svoboda. Právník a pedagog je někdejším ministrem bez portfeje a šéfem legislativní rady vlády.

V minulém europarlamentu, tedy až do letošního roku, byl předsedou německý křesťanský demokrat Klaus-Heiner Lehne, který byl letos na jaře zvolen do Účetního dvora EU.