Americké ministerstvo obrany pojmenovalo svůj projekt jako "Zkoušky dominance globálních informací" (Global Information Dominance Experiments - GIDE) a postavilo jej na sdílení a analýze obrovského množství dat z celé řady globálních zdrojů, včetně satelitních snímků, zpravodajských zpráv, nejrůznějších čidel umístěných různě v terénu, radarových údajů a dalších.

Tyto obrovské datové soubory shromážděné z celého světa zpracovává umělá inteligence, jejíž následné výstupy by měly být k dispozici představitelům americké armády, informuje server Science Alert

Více času a informací pro rozhodnutí

"Experimentální projekt dominance globálních informací představuje zásadní změnu ve způsobu, jakým využíváme informace a data k tomu, abychom vůdčím osobnostem rozšířili prostor pro jejich rozhodování z taktické na strategickou úroveň. Nejde přitom pouze o vojenské představitele, ale také o vedoucí osobnosti civilního života," uvedl na tiskové konferenci k prezentaci tohoto projektu generál amerického letectva Glen D. VanHerck.

Hlavním smyslem projektu je předvídat případné vojenské přesuny jiných národů s dostatečným předstihem, aby se preventivní či odstrašující opatření dala zavést ještě předtím, než situace přeroste v boj, nebo se rozběhnou nepřátelské akce. 

Na druhé straně nejde zase o tak obrovský posun v logickém uvažování a analytice, jak by se mohlo zdát - pokud satelity například zaznamenají to, že se někde ponorky připravují opustit přístav, je celkem zřejmé, že vyplují na moře. Umělá inteligence by však měla pomoci strategickým vůdcům především tím, že strojové učení dokáže všechny tyto informace zaznamenávat a shromažďovat daleko rychleji než lidští pracovníci.

Příkladem mohou být počty aut na parkovištích vojenských základen nebo výzkumných stanic. Pokud systém zaznamená v nějaké oblasti zvýšenou aktivitu, může to nahlásit svým ostatním částem, kde jsou poté nové informace analyzovány jako součást rozsáhlé sady dalších dat.

"Data existují. My děláme jen to, že je zpřístupňujeme a sdílíme do společného úložiště, kde jsou k dispozici umělé inteligenci a strojovému učení, které je schopné je opravdu rychle zpracovat a postoupit osobám s rozhodovací pravomocí. Díky tomu získáváme navíc další dny, v nichž můžeme reagovat. Zatímco v minulosti jsme museli třeba na výsledek analýzy satelitních snímků a geoprostorových informací nějakou dobu čekat, nyní jej můžeme mít během několika minut nebo téměř v reálném čase," uvedl VanHerck.

Lepší vyhodnocování toho, co se děje

Konečným výsledkem projektu by tedy mělo být více dat zpracovaných v rychlejším čase. Spojené státy nedávno dokončily třetí fázi testů GIDE a v současnosti se plánuje čtvrtá. Přirovnání tohoto projektu k Minority Report, tedy k předvídání událostí, které teprve nastanou, není podle zástupců tohoto projektu úplně přesné - podle nich jde totiž spíše o formu zvláště důkladného shromažďování a vyhodnocování informací, než o způsob, jak skutečně vidět do budoucnosti.

"Lidé už nyní dělají většinu svých rozhodnutí na základě údajů, produkovaných systémy strojového učení," podotýká VanHerck a zdůrazňuje, že vyvíjená umělá inteligence by měla vést spíše k deeskalaci případné vyhrocené situace než naopak.

"Možnost vidět víc dopředu vytváří větší prostor pro rozhodování. Jako operačnímu veliteli potenciálně nasazovaných sil mi to dává možnost navrhnout ministru obrany nebo dokonce prezidentovi varianty možného postupu, který by protivníka odstrašil."