Vyplývá to ze středeční zprávy Evropské komise, která zároveň konstatuje, že situace ohledně rovnosti výdělků mužů a žen se v unii za posledních deset let příliš nezlepšila. Komise proto zvažuje některá opatření, například shodné mzdy pro obě pohlaví jako podmínku pro získání zakázky při veřejných soutěžích.

Porovnání hrubých hodinových mezd mužů a žen ukazuje, že zatímco v roce 1995 byl rozdíl mezi pohlavími 17 procent, nyní je to o dvě procenta méně. "Nic nenaznačuje, že by se tento rozdíl nějakým zásadnějším způsobem srovnával," uvádí se ve zprávě EK.

Největší platové rozdíly panují v rámci unie na Kypru a v Estonsku, kde ženy vydělávají v průměru o čtvrtinu méně než muži. V závěsu za nimi je Slovensko s 24procentním rozdílem, o pětinu méně vydělávají ženy v České republice. Naopak nejrovnější podmínky jsou na Maltě, kde je platový rozdíl mezi pohlavími pouze čtyři procenta.

"Dívky dosahují ve škole lepších výsledků než chlapci a také více žen než mužů vstupuje na trh práce s univerzitním diplomem, ale v jejich odměňování zůstává 15procentní rozdíl. To je absurdní situace a je třeba ji změnit," uvedl evropský komisař Vladimír Špidla.

Pro boj s platovou diskriminací podle pohlaví komise zatím příliš konkrétních kroků nenavrhuje. Chce hlavně, aby se zlepšilo používání současných právních předpisů a aby státy zásadu rovného odměňování prosazovaly přímo u zaměstnavatelů. Platová rovnost by měla být samozřejmou podmínkou i pro zadávání zakázek při veřejných soutěžích.

Ženám se v EU platí v zaměstnání méně, i když podle posledních statistik tvoří téměř 60 procent absolventů vysokých škol. Platovou nerovnost způsobuje to, že ženy zastávají méně vedoucích pozic s lepším finančním ohodnocením. Navíc ženy, i ty s velice dobrou kvalifikací, stále výrazně převažují v oblastech, kde jsou nižší platy, jako je školství, zdravotnictví či sociální péče, a častěji pracují na částečný úvazek.

Podle komise stále trvá situace, že zaměstnavatelé mají tendenci schopnosti žen hodnotit méně než schopnosti mužů. "Pracovní místa vyžadující podobnou kvalifikaci a zkušenosti zpravidla bývají placena méně, jsou-li doménou spíše žen. V některých zemích kupříkladu vydělávají chůvy méně než automechanici, pokladní v supermarketu méně než skladníci, zdravotní sestry méně než příslušníci policie," uvádí její zpráva.

Na to, že ženy své kariéry nebudují tak soustavně a rychle jako muži, má vliv i to, že v převážné většině případů zůstávají doma s dětmi. "Rodičovství soustavně snižuje míru zaměstnanosti u žen, ale nikoli u mužů. Výsledkem je, že pracovní kariéra žen je nesouvislejší, pomalejší a kratší, a tím pádem také finančně nevýhodnější," uvádí zpráva.

Evropská sdružení zaměstnavatelů opakují, že přímá diskriminace v zaměstnání už prakticky neexistuje. Podle nich jsou evropské statistiky příliš obecné a teprve detailní analýza situace v jednotlivých zemích a oborech by naznačila, co konkrétně za čísly stojí.