Ukázalo se, že dráty jsou vlastně tři zlaté náramky. Rolník je přinesl klenotníkovi, který mu za ušlechtilý kov nabídl 8000 zlotých (asi 53.000 Kč). Rolník ale nabídku odmítl a zlatý poklad předal muzeu v Krosně. „Dočetl jsem na internetu, že se nálezy musí ohlašovat. Nálezci zřejmě náleží nějaká odměna," vysvětlil.

Ředitel muzea Jan Gancarski označil poctivého nálezce za „unikát v celostátním měřítku". Historici odhadli, že náramky – dva z hrubého zlatého drátu a jeden ze dvou tenčích drátků – nejspíše pocházejí z doby bronzové. Původ se teprve pokusí objasnit.

Nelze vyloučit důkladnější prozkoumání místa nálezu, protože by se na místě mohlo nalézat více památek na někdejší obyvatele. „Je možné, že šperky někdo ztratil, anebo že se poblíž nachází pohřebiště," poznamenal Gancarski.