Limit odměn je nejpřísnějším omezením platů finančníků na světě a vychází vstříc rozhořčení politiků a veřejnosti nad praktikami finančního sektoru od finanční krize roku 2008. Ohraničení prémií je platné automaticky, ale akcionáři bank mohou odměny zvýšit až na dvojnásobek základního platu.

Pravidla byla výsledkem kompromisu členských zemí EU. Nesouhlasila s nimi především Británie, v níž hraje bankovní sektor významnou ekonomickou úlohu. Platí od letoška pro všechny banky působící v EU, ať mají ústředí kdekoli, stejně jako pro pobočky evropských bank v zahraničí.

Británie zůstala osamocena v boji proti omezení těchto odměn. Toto unijní opatření by podle některých britských představitelů mohlo ohrozit postavení britské metropole jako finančního centra.

Limit pro bonusy bankéřů je oprávněný a neomezuje celkovou výši platu, řekl soudu EU její právník ve funkci generálního advokáta. Není jasné, kdy se bude stížností Londýna zabývat soud.

Soudní dvůr Evropské unie tvoří jeden soudce za každý členský stát EU. Soudnímu dvoru je nápomocno devět generálních advokátů, jejichž úkolem je předkládat stanoviska k případům předloženým soudu. Musejí tak činit veřejně a nestranně.