Ta jsou obsažena ve zvláštním zemském zákonu, který mimo jiné nařizuje, že se musí držet nejméně 25 metrů od kostelů. Nejméně pětimetrovou vzdálenost pak předpisy nařizují od domovních vchodů a vjezdů, pasáží, schodišť, vozovek, tramvajových kolejí nebo restauračních zahrádek.

Účinkující se také nesmějí na veřejných místech zdržovat příliš dlouho, nesmějí si stavět žádná podia ani vybírat peníze. Mohou pouze přijmout dobrovolné dary. Nesmějí obtěžovat nebo ohrožovat kolemjdoucí, což znamená, že je zakázáno používání nebezpečných, divokých nebo exotických zvířat, ohně, zbraní či pyrotechnických pomůcek. Plechové instrumenty jsou povoleny jen s tlumiči, bubny a dřevěné nástroje vydávající vysoké tóny vůbec ne.

Většinou mají "umělci" vymezen i přesný čas, po který mohou své produkce předvádět. Pro některá místa v centru jsou pak předepsané zvláštní placené povolenky. Stanoven je i minimální věk - 16 let, stejně jako maximální počet členů skupiny - čtyři.