Tu uděluje významným osobnostem, které se zasloužily o dobré česko-německé vztahy, sdružení Ackermann-Gemeinde. Ve sdružení působí němečtí katolíci, z nichž většina má své kořeny nebo se přímo narodila na území dnešní České republiky. Organizace má ale i velmi aktivní českou část.

V předchozích letech získali zmíněnou cenu například kardinál Miloslav Vlk nebo bývalý ministr zahraničí, poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg. 

Na svém výročním zasedání v bavorském Landshutu se tato významná katolická a kulturní organizace rozhodla udělit cenu dvěma klíčovým osobám festivalu Meeting Brno, bývalému politikovi Davidu Mackovi, viceprezidentovi festivalu a řediteli Nadace DRFG, a jeho iniciátorovi Jaroslavu Ostrčilíkovi. 

Ostrčilík stál ještě jako student před třinácti lety u myšlenky připomenout si vzpomínkovým pochodem vyhnání brněnských Němců z moravské metropole v červnu 1945. Při tehdejším pochodu smrti z Brna do Pohořelic zemřel každý desátý z asi dvaceti tisíc brněnských Němců, kteří byli určeni k vyhnání.

Od roku 2006 se z původně komorní akce pod názvem „Pochod smíření“ stala významná akce, které se účastní mnoho set mladých Čechů a Němců. Kolem pochodu vznikl přede dvěma roky s podporou brněnského magistrátu festival „Meeting Brno“. „Jde nám v něm o to, ukázat nejen multietnickou minulost Brna, ale také jeho současnou národnostní pestrost,“ uvedl při udílení ceny Ostrčilík.

„Tím, že se připomínky této minulosti neomezují jen na kladení věnců a podobné oficiality, se nám daří získávat stále větší zájem mezi mladými obyvateli Brna,“ řekl Ostrčilík. „Věřím, že to, co dělá v tomto směru město Brno, to je ta pravá Evropa,“ dodal při udělení ceny.

Pomohl i Vokřál

Klíčovou roli Ostrčilíka přiblížil druhý z oceněných, David Macek, který připomněl, že na začátku snah o připomínku brněnského pochodu byl Ostrčilík sám. „Někdy stačí jedno pravdivé gesto jednoho člověka…“ odcitoval Václava Havla.

Včerejší ocenění není první, které Ostrčilík dostal. Už v prosinci ho ocenil medailí za zásluhy německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Ten z podobného důvodu ocenil i exprimátora Brna Petra Vokřála, jenž akce smíření osobně podporoval.

Na výročním česko-německém setkání Ackermann-Gemeinde vystoupili vedle vyznamenaných i mnozí čeští i němečtí politici a osobnosti, jako senátor Pavel Fischer nebo šéf Člověka v Tísni Šimon Pánek.