Jenže Řím, stejně jako zbytek Itálie, v dnešní době prožívá o poznání menší období hojnosti a na opravu památky Socha císaře Augusta v Římě. město nenašlo peníze. A tak budou stáje zakonzervovány a počkají na své „znovuobjevení" příštími generacemi, píše na webu britský list The Daily Telegraph.

Je to tak jeden ze stínů na oslavách, které mají připomenout právě 2000 let od smrti prvního římského císaře Augusta, známého též jako Oktavián. Výročí připadá na dnešek.

Kulturní sektor patří v Itálii k nejvíce zasaženým úspornými plány posledních let, jejichž cílem je snížit deficit státního rozpočtu.

Dokazuje to i nedůstojný osud další památky spojené 
s prvním císařem – Augustova mauzolea. Chátrající starobylý komplex v Římě je dnes, byť oplocen, znám za poslední roky spíše jako veřejná toaleta a místo, kam se uchylují prostitutky, než jako vzpomínka na velkolepou římskou éru. Tu dobře ilustruje údajný výrok samotného Augusta. „Převzal jsem město cihlové 
a zanechávám po sobě mramorové."

Itálie má teď problémy 
s údržbou památek z veřejných peněz, ať jsou postavené z cihel, či mramoru. Italský premiér Matteon Renzi kvůli tomu letos vyzýval soukromý sektor, aby se do oprav také zapojil. Na opravách světoznámých, ale chátrajících Pompejí se tak má podílet přes dvacet nových subjektů. Vláda se snaží motivovat mecenáše například i finančními úlevami na daních. 

První císař• Augustus (Vznešený – toto jméno dostal od senátu), vlastním jménem Gaius Octavius, se narodil roku 63 př. n. l. Jeho matka byla neteří vládce Gaia Julia Caesara, jenž Octavia později adoptoval a určil za svého nástupce.
• Nejprve úspěšně válčil proti Caesarovým vrahům, později se postavil i svým spojencům (Marku Antoniovi a Marku Lepidovi), které rovněž porazil.
• Formálně obnovil republikánské zřízení. Ve skutečnosti však šikovně hromadil moc a rozhodující pravomoci soustředil do rukou „prvního občana", jak se Augustus nazýval. V roce 
27 př. n. l. se stal prvním císařem. Období jeho vlády bylo érou prosperity, stability, relativního míru a stavebního rozvoje. I přes porážku od Germánů přispěl k rozšíření římské říše.