„Poslední významné spojení se skvělou viktoriánskou dobou se přerušilo. I taková slova zazněla na konci října 1944 v britském parlamentu. Od smrti legendární královny Viktorie seděl sice v tu chvíli na britském trůnu už v pořadí čtvrtý panovník, mezi lidmi ale stále žilo dost těch, co její vládu zažili - nejmladší z nich byli stále ještě jen čtyřicátníci. Přesto byla tak silná slova na místě. Poslanci Spojeného království totiž v tu chvíli mluvili o smrti nejmladšího dítěte slavné panovnice. Princezna Beatrix, která zemřela 26. října 1944, byla posledním přeživším potomkem královny Viktorie.

Princezna Alice, hesenská velkovévodkyně, byla nejcitlivějším z dětí královny Viktorie. Zapáleně se věnovala ošetřovatelství a péči o chudé. Její život ale lemovaly tragédie.
Utrpení dcery královny Viktorie Alice: Mateřským polibkem rozhodla o své smrti

Navíc málokterý člověk měl k panovnici blíže než ona. Princezna Beatrix byla nejen nejoblíbenějším dítětem královny Viktorie, panovnice si z ní navíc udělala důvěrnici a osobní tajemnici a bez Beatrix prakticky neudělala ani krok.

„Smrt její královské Výsosti princezny Beatrix uzavírá kapitolu dějin královského dvora a vyvolává vzpomínky na slavnou a spokojenou dobu míru a pokroku, která je nazývána viktoriánským věkem. Veřejnost si princeznu bude pamatovat především pro její blízké spojení s královnou Viktorií; jako dítě, vdaná žena i vdova byla královninou neustálou společnicí při veřejných i soukromých událostech, a byla to právě ona, komu královna odkázala rukopisy soukromých deníků. Navíc si sympatie veřejnosti získala několika osobními ztrátami,“ vyjádřil se po princeznině skonu v parlamentu tehdejší britský premiér Winston Churchill, jak dokládají přepisy dobových jednání

Silné pouto, které vázalo královnu Viktorii a její nejmladší dceru, ale bylo pro princeznu Beatrix také jistým osobním prokletím. Svůj život matce doslova obětovala a vzepřela se jí jen jednou - když se rozhodla vdát se, což královna odmítala povolit. O možnost vzít si milovaného muže musela princezna Beatrix prosit celé měsíce, a i když se jí to podařilo, královna Viktorie začala řídit i život jejího manžela.

Příběh princezny Beatrix uzavírá seriál Deníku o potomcích královny Viktorie.

Naše nejzábavnější dítě

Nejmladší dcera se královně Viktorii a jejímu manželovi, princi Albertovi, narodila v dubnu 1857. Porod vyvolal u veřejnosti kontroverzi - poté, co při předchozím dítěti podal lékař královně Viktorii chloroform, aby zmírnil porodní bolesti, si jej u narození dalšího panovnice doslova vyžádala ještě předtím, než začala rodit. V dané době ale množství odborníků považovalo podání látky za hazard.

Princezna Luisa, v pořadí čtvrtá dcera britské královny Viktorie. Takhle vypadala přibližně v době, kdy měla zásnuby
Kráska s tajemstvím: Princezna Luisa používala falešné jméno a měla svést švagra

Porod každopádně dopadl dobře a matka i dítě byly v pořádku. „Byla jsem bohatě odměněna a zapomněla na vše, čím jsem si prošla, když jsem zaslechla nejdražšího Alberta, jak říká: Je to skvělé dítě, dívka,“ zapsala si po porodu do deníku královna Viktorie. Dívku pokřtili jako Beatrice (v češtině se používá tvar jména Beatrix).

Jako nejmladší z devíti sourozenců měla od narození velmi zvláštní postavení - v době jejího narození si totiž královský pár uvědomoval, že jde o jeho posledního společného potomka. Jak připomíná server Unofficial Royalty, rok po Beatrixině příchodu na svět se navíc vdala její nejstarší sestra, princezna Viktorie, a zejména pro prince Alberta, kterému se po nejstarší dceři stýskalo, byla Beatrix velkou útěchou.

Princezna Beatrix byla nejoblíbenějším dítětem britské královny Viktorie.Princezna Beatrix byla nejoblíbenějším dítětem britské královny Viktorie.Zdroj: Wikimedia Commons, W. & D. Downey, volné dílo

Nejmladší dcerku si výrazně zamilovala i královna Viktorie - chválila její krásu a dokonce, byť se o ní vědělo, že miminka nemá příliš ráda a raději je svěřuje chůvám, svou nejmladší dceru jako jedinou osobně koupala. Princ Albert byl z dítěte unesen. „Je mimořádně krásná a inteligentní - je to nejzábavnější dítě, co jsme měli,“ napsal v dopisu svému příteli.

Díky tomuto postavení v očích rodičů dostala malá Beatrix mnohem více volnosti, než tomu bylo u starších sourozenců.

Nikdy se nevdám, zůstanu s matkou

Když měla princezna Beatrix čtyři roky, do života její rodiny zasáhly tragédie, které pak rozhodly o jejím příštím osudu. V roce 1861 zemřela nejdříve její babička, jejíž smrt navzdory dřívějším neshodám královnu Viktorii hluboce ranila - a nejmladší dcerka pro ni byla v tomto období velkou útěchou. Mnohem horší rána ale přišla v závěru daného roku. Tehdy nemoci podlehl milovaný manžel královny Viktorie, princ Albert. Z jeho smrti se panovnice prakticky nikdy nevzpamatovala. Po celé léta po jeho skonu téměř nebyla schopna vykonávat všechny své vladařské povinnosti a do smrti nosila smutek.

Princ Alfréd, vévoda z Edinburghu a vévoda sasko-kobursko-gothajský, čtvrté dítě a druhorozený syn královny Viktorie.
Démoni prince Alfréda: Syna ztratil za podivných okolností, on smrti unikl těsně

Smrt otce zasáhla celou rodinu, nejvíce ale ovlivnila právě osud malé Beatrix. Vzhledem k blízkému vztahu, jaký k ní měli oba rodiče, se na čtyřleté dítě královna Viktorie až nezdravě upnula. „Po Albertově smrti si brala dítě k sobě do postele, a tam jej objímala zahalena v nočním oděvu zesnulého muže,“ konstatuje server Unofficial Royalty.

Královna Viktorie začala vyžadovat, aby jí byla Beatrix neustále nablízku. Dokonce i ve dnech, kdy odmítala s kýmkoliv mluvit, byla malá princezna jedinou osobou, která k ní směla. „Princezna Beatrix byla jedinou útěchou a důvěrnicí královny,“ zmiňuje server PBS.

Zároveň tak ale neměla dostatečný kontakt s vrstevníky. „Její dětství bylo v mnoha ohledech osamělé a smutné,“ poznamenává server English Heritage

Dcery britské královny Viktorie a prince Alberta truchlí po smrti otce u jeho busty. Nejmladší Beatrix stojí uprostřed.Dcery britské královny Viktorie a prince Alberta truchlí po smrti otce u jeho busty. Nejmladší Beatrix stojí uprostřed.Zdroj: Wikimedia Commons, William Bambridge - Royal Collection RCIN 2900549, volné dílo

Pro dívku se tak neustálá společnost matce stala životním posláním. „Nemám ráda svatby. Nikdy se nevdám, zůstanu s mamkou,“ říkala, když se postupně vdávaly její starší sestry.

Později, když už zůstala jedinou neprovdanou dcerou královny Viktorie, jí matka svěřila úřad, který dříve zastávaly právě Beatrixiny starší sestry - stala se osobní tajemnicí královny, a tento post zastávala až do Viktoriiny smrti. V matčině jméně například vyřizovala veškerou korespondenci a doprovázela ji všude, kam panovnice zamířila. Lidé si postupně zvykli vídat Beatrix jako neustálý královnin stín. A vzhledem k tomu, jak delikátně, věrně a skromně se chovala, se rychle stala oblíbeným členem královské rodiny.

Mrtvý nápadník

Byť Beatrix odmala vyhlašovala, že bude vždy po boku své matky, s přibývajícím věkem nastalo to, čeho se královna Viktorie děsila - kolem hezké princezny se začali rojit nápadníci a jejich zájem mladé ženě nebyl lhostejný. Pro královnu Viktorii to byla noční můra. Jednak se bála, aby se její dcera neprovdala mimo Londýn, čímž by přišla o její společnost. Druhým důvodem jejího strachu pak bylo to, že Beatrix neustále vnímala jako dítě. „Až do dospělosti jí říkala anglicky Baby (v překladu děťátko, miminko, pozn. red),“ uvádí server National Portrait Gallery. Představa, že by její dcera měla s někým pohlavní styk, jí přišla odporná, neboť to znamenalo ztrátu její nevinnosti.

Ať už královna chtěla nebo ne, její dcera se zamilovala. První velkou láskou se stal Evžen Ludvík Napoleon Bonaparte, jediný potomek francouzského císaře Napoleona III. Když císařova rodina uprchla z Francie do anglického exilu, jeho manželka a syn se velmi sblížili s královnou Viktorií a její rodinou. A mezi Napoleonem Evženem a princeznou Beatrix přátelství brzy přerostlo v lásku. Vzájemné city byly tak viditelné, že noviny začaly spekulovat o možnosti zásnub.

První láskou princezny Beatrix byl Napoleon Evžen, syn francouzského císaře Napoleona III. Zásnuby se ale nekonaly, Napoleon Evžen totiž padl ve válce.První láskou princezny Beatrix byl Napoleon Evžen, syn francouzského císaře Napoleona III. Zásnuby se ale nekonaly, Napoleon Evžen totiž padl ve válce.Zdroj: Wikimedia Commons, Känsterle, volné dílo

Šťastný konec se ale nekonal. Napoleon Evžen se totiž dal do služeb britského vojska a v roce 1879 padl v britsko-zulské válce. „Drahá Beatrix, která plakala stejně jako já, mi dala ten telegram. Beatrix je tak strašně zoufalá, všichni jsou v šoku,“ zapsala si o chvíli, kdy se dozvěděla o smrti potenciálního zetě, královna Viktorie. Neoficiálně si ale pořádně oddechla, že už nehrozí žádná svatba.

Příliv nápadníků ovšem neustal. Princ z Walesu, nejstarší bratr princezny Beatrix, navrhl, aby se vdala za Ludvíka IV. Hesenského, muže její předčasně zesnulé sestry Alice, čímž by mohla vychovávat své neteře a synovce. Jeho nápad ale odmítla jak královna Viktorie, tak britský parlament.

Sedm měsíců mlčení

Už se zdálo, že princezna Beatrix opravdu zůstane v souladu s přáním své matky, tedy neprovdaná. Postupně sice přicházely návrhy na další svazky, ale královna Viktorie se většinou postarala o to, aby žádosti nápadníků Beatrix nevyslyšela. Například, když byla královna nucena pozvat na večeři možného uchazeče o Beatrixinu ruku, prince Ludvíka z Battenbergu, vše zařídila tak, aby u večeře seděla mezi Beatrix a Ludvíkem, aby spolu nemohli pořádně mluvit, a navíc dceři přikázala, aby Ludvíka co nejvíce odradila.

Jenže pak se Ludvík oženil s jinou a princezna Beatrix vycestovala do Německa na jeho svatbu. Právě tam se odehrálo osudové setkání, které jí změnilo život. Na svatbě se totiž potkala s Ludvíkovým bratrem, princem Jindřichem z Battenbergu. „S princem se do sebe rychle zamilovali,“ uvádí server PBS.

Britská královská princezna Viktorie byla nejstarší dcerou královny Viktorie. Sňatkem se stala pruskou královnou a německou císařovnou.
Porodila jsem invalidu, děsila se matka německého císaře. Syn ji nechal izolovat

Beatrix se vrátila do Spojeného království pevně rozhodnutá vdát se. U své matky ale narazila tvrději, než čekala. Královna Viktorie její sňatek odmítala připustit a na Beatrix se hluboce urazila. „S dcerou celých sedm měsíců nepromluvila ani slovo, pokud od ní něco chtěla, psala jí odkazy,“ zmiňuje server Unofficial Royalty.

Až po naléhání svých nejstarších dětí a neustálých Beatrixiných prosbách královna konečně ustoupila. Dala si ale jednu podmínku. „Se sňatkem souhlasila pouze v případě, že se princ Jindřich vzdá svých závazků v pruské armádě a manželé budou žít s ní,“ připomíná server Royal Collection Trust

Princezně Beatrix trvalo skoro rok, než přesvědčila svoji matku, královnu Viktorii, aby jí dala povolení vzít si milovaného muže. Na svatbě pak Beatrix měla matčin závoj.Princezně Beatrix trvalo skoro rok, než přesvědčila svoji matku, královnu Viktorii, aby jí dala povolení vzít si milovaného muže. Na svatbě pak Beatrix měla matčin závoj.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Princ ponižující podmínky nakonec přijal bez problémů, neboť jak připomíná server PBS, jeho rodina byla poměrně chudým rodem, navíc sňatek jeho rodičů byl považován za společensky nerovný, což ovlivňovalo i jeho vlastní postavení - takže si svazkem vlastně dost polepšil. Navíc měl Beatrix rád.

Svatba se odehrála v roce 1885. Mladý pár dostal svatebním darem mimo jiné stříbrný servis s výmluvným nápisem: „Mnohé dcery se chovají cnostně, vy ale mezi všemi vynikáte.“ Mezi lidi se už dříve dostalo, jak přísně drží královna Viktorie svou dceru a u příležitosti její svatby se dokonce prestižní noviny Times odvážily královnu za toto chování kritizovat a naznačit, že by si Beatrix jako vdaná žena zasloužila trochu více svobody.

Uvězněný ve zlaté kleci

Manželství Beatrix a Jindřicha bylo láskyplné a šťastné. Postupně se jim narodily čtyři děti a zdálo se, že vzájemné city neoslabují. Oba navíc splnili přání královny Viktorie - byli jí pořád nablízku. Po čase ale neustálá přítomnost tchýně začala princi Jindřichovi vadit. Přestože mezi jeho povinnosti patřila vojenská služba Spojenému království, po níž i sám toužil, královna mu zakazovala jakékoliv nebezpečné aktivity. „Jediným úkolem páru se stalo přivádět na svět děti,“ konstatuje server PBS.

Princezna Helena Britská ve starším věku (snímek byl pořízen kolem roku 1900). Mezi Brity byla velmi oblíbená.
Helena Britská svými milenci vyvolala poprask. Bere si starce, šeptalo se

Jindřich si nemohl dopřát ani drobné soukromé úniky. „Jednou, když se se svým bratrem vypravili na dovolenou na Korsiku, královna Viktorie (která mu zakazovala samostatně cestovat) pro svého zetě poslala válečnou loď, aby jej dovezla zase domů,“ uvádí server English Heritage.

Viktorie sice díky přítomnosti své nejmladší dcery a jejího muže pookřála, a královský dvůr se po letech opět stal veselejším místem, pro prince Jindřicha ale představoval tamní život nikdy nekončící nudu. V jednu chvíli se dokonce šuškalo, že si začal románek se starší sestrou své ženy, přičemž tyto fámy podporovala samotná Jindřichova švagrová. Nikdy se ale neprokázalo, že by mezi nimi bylo více než jen přátelství, Beatrix měl nadále velmi rád.

Osudovou láskou princezny Beatrix se stal německý princ Jindřich z Battenbergu. Manželství bylo šťastné, princi ale vadilo, že jeho život řídí ženina matka, královna Viktorie.Osudovou láskou princezny Beatrix se stal německý princ Jindřich z Battenbergu. Manželství bylo šťastné, princi ale vadilo, že jeho život řídí ženina matka, královna Viktorie.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

V roce 1895 už byl ale takový život pro Jindřicha neúnosný a konečně uprosil královnu Viktorii, aby jej pustila do boje. Odjel bojovat do anglo-ašantské války. Se svou ženou a dětmi už se nikdy neshledal. „Při africké výpravě se nakazil malárií, které podlehl,“ zmiňuje server PBS.

Co si teď počnu…

Beatrix smrt manžela zcela zdrtila. Královna Viktorie se dceru marně snažila utěšit - nepomohlo ani, když princezně, která byla nadšenou fotografkou, nechala zřídit vlastní tmavou komoru. Smrt otce těžce nesly i jeho děti, které si bolest léčily rebelováním, což jejich matku trápilo ještě více. Princezna ale přes všechen smutek dokázala i nadále plnit své povinnosti pro Viktorii a byla matce neustále nablízku.

Když pak královna Viktorie v roce 1901 zemřela, život Beatrix se obrátil vzhůru nohami. „Můžete si představit, jak hluboký je můj zármutek. S mojí drahou matkou jsme téměř nikdy nebyly odděleny. Těžko si dokážu představit, jak bude vypadat můj život bez ní. Byla středem všeho,“ napsala do dopisu.

Princezna Žofie Britská zachycená na portrétu zhruba ve věku, kdy přivedla na svět nemanželské dítě
Královský skandál princezny Žofie: Dítě měla se sluhou, syn ji vydíral

Její starší bratr a následník trůnu nikdy neměl s Beatrix bližší vztah, najednou byla vyloučena z okruhu nejbližších osob. „Nový král nemohl snést, že byla důvěrnicí jeho matky právě jeho nejmladší sestra, neboť tuto roli měl jako následník trůnu přirozeně zastávat on. Vztahy ještě zhoršilo, když po smrti Viktorie znemožnil Beatrix žít v paláci Osborne a musela bydlet v domě na jeho pozemcích,“ vysvětluje server PBS. Vědělo se přitom, že Beatrix palác Osborne miluje více, než jakékoliv jiné místo, neboť právě v něm sídlila se svou matkou v posledních dnech královny.

Přesto Beatrix pokračovala v plnění přidělených veřejných povinností. Jejím novým hlavním úkolem se stala editace osobních deníků královny Viktorie, které jí matka odkázala. Její misí bylo odstranit z nich všechny citlivé informace, které by se mohly nepříjemně dotýkat tehdy stále žijících osob. Postupně tak zničila dvě třetiny zápisků, což historici dodnes oplakávají.

Bolestné ztráty synů

V dalších letech klidný Beatrixin život poznamenaly bolestné osudy jejích dětí. Spokojený život měl prakticky pouze její nejstarší syn Alexandr Albert.

Její jediná dcera Viktorie Evženie, zvaná Ena, se sice jako krásná a žádoucí princezna provdala za následníka španělského trůnu, manželství ale ztroskotalo. „Od matky zdědila dědičnou nemoc hemofilii, kterou přenesla na svého syna a tím pádem vnesla do španělského královského rodu,“ uvádí server PBS. Za to ji postupně znenáviděl její muž, i většina španělské veřejnosti, pro kterou beztak byla zahraničním vetřelcem.

Nejmladší syn princezny Beatrix, Maurice, padl v roce 1914 v první světové válce. Matka jeho smrt nesla velmi těžce.Nejmladší syn princezny Beatrix, Maurice, padl v roce 1914 v první světové válce. Matka jeho smrt nesla velmi těžce.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Princezna Beatrix soucítila se svou dcerou, sama totiž věděla, jaké je to být matkou hemofilika. Nemoc zdědilo její třetí dítě, syn Leopold, lord Mountbatten. Zemřel v roce 1922 při operaci kolene, přičemž jeho smrt zapříčinila právě zděděná porucha srážlivosti krve.

Beatrix přežila i svého nejmladšího syna Maurice. Ten padl v roce 1914 v první světové válce. Jeho smrt jí zasáhla tak moc, že se nadobro stáhla z veřejného života. Později se angažovala pouze v připomínkách padlých právě v konfliktu, který ji samotnou připravil o milovaného syna.

Nejmladší dcera královny Viktorie na sklonku života trpěla četnými zdravotními problémy. Zemřela v sedmaosmdesáti letech ve spánku.