Poslední ženou, která kdy vládla na Slovensku, byla rakouská císařovna Marie Terezie. Z Bratislavy udělala své letní sídlo a na Slovensku se na ni dodnes s úctou a sympatiemi vzpomíná a hlavní město si ji připomíná korunovačními slavnostmi.

Inaugurace první slovenské prezidentky Zuzany Čaputové možná vstoupí do dějin podobně. A to přesto, že jak řekla Čaputová, jejíž moderní šaty na císařovnu lehce odkazovaly, ona nepřišla Slovensku vládnout, ale „sloužit jeho občanům“. „Nabízím odbornost, nabízím cit a zdravý aktivistický zájem. Nabízím tedy rozum, srdce a ruce,“ řekla.

V projevu proneseném v Redutě, obdobě pražského Rudolfina, za hlavní úkol své vlády označila obnovení plné důvěry v právní stát. „Nikdo není ani tak důležitý a vlivný, aby stál nad zákonem. Příliš mnoho lidí na Slovensku nabylo oprávněné přesvědčení, že toto u nás zcela neplatí,“ řekla. „Energii nespokojenosti potřebujeme zaměřit tak, aby Slovensko bylo vždy právním státem nejen podle ústavy, ale i v realitě,“ uvedla prezidentka.

Vzor už i pro Česko

V celkově kladně a nadějně postaveném projevu ocenila úspěchy tří desítek let Slovenska. „Dnes máme zákon, který je v odkrývání vlastnických struktur firem obchodujících se státem inspirací i pro jiné země. Zvládli jsme to!“ připomněla zákon, na jehož základě byl na Slovensku odkryt střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Prohlásila také, že chce být prezidentkou všech Slováků. Na závěr projevu, v němž ocenila členství země v NATO a EU, poděkovala i v jazycích národnostních menšin, včetně češtiny a romštiny.