Nová právní úprava postihuje cizince, kteří poškozují práva Rusů pobývajících v zahraničí a podílejí se na porušování jejich práv, a zamezuje vydávání ruských sirotků k adopci do Spojených států. Zákon zároveň zakazuje neziskovým organizacím, které se zabývají politickými otázkami a jsou financovány z USA, vyvíjet činnost v Rusku. Osoby s americkým občanstvím nesmějí navíc v Rusku žádné politicky orientované nevládní organizace řídit.

Nejkontroverznější částí zákona je otázka adopcí ruských dětí, která vyvolala širokou debatu a kritiku v Rusku i zahraničí. Ruští poslanci zdůvodňovali přijetí zákona několika příklady, při kterých ruské děti adoptované Američany byly ve Spojených státech vystaveny špatnému zacházení. Nový právní akt je nazýván také „zákonem Dimy Jakovleva" podle chlapce, který zemřel na přehřátí poté, co ho americký adoptivní otec nechal v uzavřeném autě.

Mezi ochránci práv vzbudil nový právní předpis odpor jako protiústavní, který připraví řadu ruských sirotků o možnost získat rodinu. Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) žije v Rusku bez rodičovské péče asi 740.000 dětí.

Magnitského zákon vystavuje sankcím všechny osoby, jež v Rusku potlačují lidská práva. Zákon nese jméno ruského právníka a auditora Sergeje Magnitského, jenž zemřel před třemi lety za nevyjasněných okolností v moskevské vazební věznici poté, co upozorňoval na miliardové defraudace v ruské státní správě.