Ročně navštíví zeď, jedno z nejposvátnějších míst židovství, miliony lidí. Zanechají v některé z puklin starověkých kamenů modlitbu či prosbu na papírku.

„Tuhle tradici přijali za svou lidé různých vyznání z celého světa, i křesťanští poutníci,“ upozorňuje Rabinovic. Právě na něm jako rabínovi zdi je, aby zajistil místo pro tato papírová přání.

Dvakrát do roka jeho tým sbírá statisíce lístků a pohřbí je. Dělá to právě v těchto dnech.

Po většinu dne stojí u zdi řada lidí zahloubaných do modlitby. Mnozí z nich se předklánějí a čelem se dotýkají kamenů. Se zavřenýma očima šeptají svá přání a líbají zeď.

„Vzkazy jsou způsobem, jak se modlit, když nevíte jak,“ říká Rabinovic ve své kanceláři ve Starém městě.

Rabín a desítka pomocníků prohledávají zeď dřevěnými hůlkami, aby dosáhli na lístky umístěné co nejblíže nebi. Nečtou je a nikdy nepočítali přání, ovšem při každém sběru je jich dost, aby zaplnily stovku nákupních tašek. „V každé jsou jich tisíce,“ odhaduje Rabinovic.

Další dopisy jsou posílány ke Zdi mailem - často za poplatek. Rabinovic říká, že ročně umísťuje stovky dopisů, jež mu doručuje pošta a jež jsou nadepsány prostě: „Bůh, Jeruzalém“.