Mezi oběma částmi země tak vzniknou administrativní komplikace při vzájemné komunikaci. Naopak vzniklá situace bude zajímavá 31. prosince, kdy lidé žijící na hranici mezi oběma komunitami budou moci příchod nového roku oslavit hned dvakrát, konstatovala AFP.

Jihokyperská část se drží posunu po vzoru ostatních zemí Evropské unie.

Kypr je rozdělen od roku 1974, kdy Turecko podniklo invazi do jeho severní části. Učinilo tak po neúspěšném převratu řeckých nacionalistů, kteří se pokusili sjednotit ostrov s Řeckem.