"Členské státy EU nesmí bránit svobodě pobytu občana EU tím, že odmítnou přiznat jemu nebo jeho manželovi téhož pohlaví právo na trvalý pobyt," uvedl generální advokát Soudního dvora Evropské unie Melchior Wathelet. Informuje o tom agentura DPA. 

Oba muži žili společně ve Spojených státech, než se v roce 2010 v Bruselu oženili. V roce 2012 se chtěli přestěhovat do Rumunska, ale rumunské úřady odmítly vydat americkému členovi páru povolení k pobytu, protože Rumunsko neuznává manželství téhož pohlaví.

Pár se odvolal proti tomuto rozhodnutí k rumunskému soudu, který se obrátil na evropský Soudní dvůr se žádostí o pomoc při výkladu evropského práva. Agentura DPA hovořila s jedním z devíti generálních advokátů, s nimiž Soudní dvůr EU konzultuje výklad evropského práva a většinou přihlíží k jejich právnímu názoru.

"Evropské předpisy, které zaručují svobodným občanům Evropské unie i jejich manželům a manželkám svobodu pohybu, nestanovují u manželských párů, jakého mají být pohlaví," sdělil DPA generální advokát Melchior Wathelet. 

Podle jeho slov už "nemůže být dodržována" původní judikatura EU, která definuje manželství jako partnerský svazek mezi mužem a ženou, a to kvůli rostoucímu počtu členských států EU, umožňujících manželství téhož pohlaví.

Manželé tedy mohou být téhož pohlaví, a pokud je jeden z nich občanem Evropské unie, pak se i na jeho partnera vztahuje právo k pobytu, prohlásil generální advokát Soudního dvora EU.

Definitivní výrok soudu bude pravděpodobně vynesen až za několik měsíců, uzavírá DPA.