Vesnice Varennikovskoje je domovem asi 300 kozáků a jejich rodin. Místní předák, "ataman" Viktor Vasiljevič, je zosobněním autority a těší se velkému respektu své rodiny a ostatních vesničanů. Kozácká rodina je postavena na přísném, hierarchickém systému, kde slovo nejstaršího muže je zákonem. Pravidlem tu je, že kozácká rodina by měla být tak velká, jak to jen jde.

Podle jednoho z Vasiljevičových synů být kozákem znamená převzít zodpovědnost za celou rodinu a její zabezpečení. Úkolem muže je vybudovat domov a zajistit příjem rodiny. Ženy vaří, uklízejí a vychovávají děti. Základem jejich víry jsou tradiční ruské hodnoty a ortodoxní vyznání. Ataman Viktor říká, že ve vesnici jsou vítáni i lidé jiných náboženství, včetně muslimů. Musejí však respektovat výlučnost ortodoxní církve. Alternativou je vyhnání z vesnice. Již dvě rodiny musely z tohoto důvodu odejít.

Na rozdíl od Rusů nepijí Kozáci alkohol. Když by byl někdo přistižen při pití ve vesnici, hrozil by mu trest v podobě výprasku. Takovým způsobem zde totiž bojují s alkoholismem, který podkopává život v mnoha venkovských oblastech Ruska.

Varennikovskoje bylo kdysi velké družstvo, součást zemědělského systému, který v SSSR zavedl Stalin ve 30. letech 20. století. Katastrofální politika kolektivního zemědělství však vedla k hladomorům, které si vyžádaly miliony mrtvých a desetiletí nedostatku potravin.

Situace se však v Rusku dosti změnila. Soukromníci sice nemohou vlastnit zemědělskou půdu, ale mohou si ji najmout. Jednotlivci, rodiny či soukromé společnosti díky tomu spravují velké pozemky.

Vasiljevič tak spolu se svými syny obhospodařuje několik tisíc hektarů půdy. Dosáhl značných úspěchů. Rodina vlastní několik domů a zdá se, že je dobře materiálně zabezpečena. Podle jejich názoru byl komunismus cizím prvkem, který byl Rusku vnucen cizinci, čímž narážejí na Karla Marxe.

Kozácké hodnoty jsou značně konzervativní. Jde o směs sebevědomí, vypjatého nacionalismu a víru v disciplínu a autoritu. Ataman Vasiljevič říká, že by byl rád, kdyby se do Ruska vrátili carové. Podle jeho názoru se jako potenciální car projevil Vladimir Putin, který do Ruska přinesl pořádek a nastartoval dlouho očekávaný návrat nacionalismu.