"Útěky a vyhánění jsou zdánlivě nekonečný příběh, který se bohužel netýká jen minulosti, ale i současnosti," prohlásil Lammert. Podle něj se země EU zavázaly, že budou lidem na útěku pomáhat, průběh aktuální uprchlické krize však vyvolal pochybnosti, zda všechny státy skutečně tomuto úkolu porozuměly.

Německo bylo cílovou zemí pro velkou část uprchlíků, kteří loni do EU dorazili. Na německé území jich přišlo 1,1 milionu. Z Berlína především na konci loňského roku zaznívala kritika na adresu ostatních členských států EU, které podle některých německých politiků odmítaly spravedlivé rozdělení zátěže, kterou migrační krize přinesla.

Památný den připomínající osudy 15 milionů Němců odsunutých po druhé světové válce především z oblasti dnešního Polska a Česka si Německo poprvé připomínalo loni. Oficiálně však tento den nemá připomínat pouze poválečné vysídlence, ale všechny oběti vyhánění, k němuž dochází i v současnosti. Také proto pro něj vláda určila termín 20. června, který už v roce 2000 označilo Valné shromáždění OSN za mezinárodní den uprchlíků.