Státy V4 podle předsedy slovenského parlamentu Andreje Danka už nesmí ovládat jakákoliv ideologie. "Nesmíme dovolit, aby jakákoliv ideologie naše národy ovládala. Nejlepším řešením pro nás je zdravý úsudek, selský rozum," řekl. Souhlasí s nutností společného postupu v Evropě. "Shodněme se na tom, že nemáme jinou cestu než držet pospolu," dodal.

Šéf maďarského parlamentu László Köver řekl, že V4 musí spolupracovat přes ideologické rozdíly. Köver dodal, že se země V4 staly motorem evropského rozvoje. Podle něj je třeba s ohledem na příznivé geopolitické rozložení těchto zemí "udržet spolupráci přes ideologické rozdíly" a diktovat tempo růstu. Kritiku systémových změn v Polsku a Maďarsku, které se staly terčem výtek v EU, označil za "hon na čarodějnice". "Hledáme společná stanoviska, ne spory," poznamenal.

Šéf české Sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že státy V4 by s ohledem na historickou zkušenost s nebezpečím totality měly prosazovat v EU právo na vlastní názor. "Každý by měl mít právo myslet si, co si myslí, a nikdo by nám neměl říkat, co si máme myslet," uvedl.

Kubera: Bez potížistů by stále vládli komunisté

Předseda českého Senátu Jaroslav Kubera (ODS) kritizoval nacionalismus, politický primitivismus či sociální progresivismus mezi současnými ideologiemi, které omezují svobodu, vnucují "jediný správný názor" a nahlodávají staletí trvající civilizační tradice. EU by měla zastánce odlišných názorů respektovat. "Kdyby nebylo potížistů, tak tady ještě vládnou komunisté," podotkl.

Předsedkyně polského Sejmu Elžbieta Witeková souhlasila s tím, že nikdo nechápe potřebu svobody více než země, které žily v sovětském nevolnictví. "Máme společné zájmy a vůli udržovat je," uvedla k budoucnosti V4. Mezi možnostmi spolupráce byly uvedeny vybudování severojižního plynovodu nebo vysokorychlostní železnice mezi Varšavou, Prahou, Bratislavou a Budapeští.