Vztah mezi novými typy virů a organismy obsaženými ve vakcínách zkoumal tým Joanne Devlinové z veterinární fakulty Melbournské univerzity.

Nové viry se objevily v roce 2008. Austrálie rok předtím začala spolu s dvěma velmi podobnými australskými vakcínami proti akutním dýchacím potížím drůbeže používat evropskou vakcínu. Na nemoc obvykle zajde pět procent nakažených kusů. Oba nové kmeny ale ve státech Viktoria a Nový Jižní Wales zabily až 17 procent kuřat.

Vědci analýzou genetické informace virů zjistili, že nové typy byly „souborem genů z různých virů z vakcín," řekla Devlinová, jedna z hlavních autorek studie zveřejněné v časopise Science.

Vakcíny obsahovaly oslabenou formu virů, které ale žily. „Mohlo se stát, že jedno kuře bylo naočkováno jednou vakcínou, a pak bylo nějak vystaveno jiné vakcíně" z okolních kuřat, řekla Devlinová.

Viktorie a Nový Jižní Wales jsou z hlediska chovu drůbeže nejvýznamnější australské státy. Vědci o výsledku studie informovaly příslušné úřady v Austrálii, které nyní zvažují, jak podobnému kombinování zabránit.

Podle Devlinové by mohlo kombinacím různých virů zabránit používání jediného séra v určitém souboru ptactva.