„Pochopení rozmanitosti těchto vyhynulých obřích ptáků je taxonomickým uzlem už asi 150 let,“ řekl serveru Live Science vedoucí studie James Hansford, postdoktorský výzkumný pracovník v Zoological Society na London's Institute of Zoology.

Paleontologové, kteří v 18. a na počátku 19. století pozůstatky vyhynulých ptáků určovali a pojmenovávali druhy, měli často k dispozici pouze úlomky kostí. To způsobilo v klasifikaci druhů sloních ptáků naprostý chaos.

K jejich uspořádání použil Hansford pásový metr a posuvné měřítko. Analyzoval přitom stovky kostí sloních ptáků, které byly nalezeny od poloviny 18. století a jsou vystavené v muzeích po celém světě, Některé z těchto kostí byly rozlámané. Vytvořil proto počítačový program, který doplnil chybějící části.

Po vykreslení kostí v počítačovém programu, Hansford zjistil, že vytváří čtyři zřetelné shluky, které odpovídají třem rodům a čtyřem odlišným druhům. Nově objevený druh pak pojmenoval Vorombe titan. Jeho rodové jméno Vorombe znamená malgaštině, kterou se hovoří na Madagaskaru, „velký pták“.

Srovnatelný s býložravými dinosaury

Vorombe titan je přitom ještě větší než Aepyornis maximus, jiný druh madagaskarských sloních ptáků, který byl dříve považován za největšího ptáka na na světě. Je tak velký, že se svou průměrnou hmotností 650 kilogramů je srovnatelný s Europasaurem, malým býložravým dinosaurem, který žil v období svrchní jury na území dnešního severního Německa. Jeho průměrná hmotnost se pohybovala kolem 690 kilogramů.

Nejtěžší jedinci druhu Vorombe titan však mohli vážit až 800 kilogramů. Pro srovnání druh Aepyornis maximus vážil přibližně 400 kilogramů. Další adepti na titul největších ptáků historie, vyhynulí obří nelétaví ptáci Moa, kteří žili na Novém Zélandu, pak dosahovali na výšku asi 3,6 metru a hmotnosti kolem 230 kilogramů.

Když býložravé sloní ptáci před zhruba tisíci lety vyhubili lidé, změnil se celý ekosystém Madagaskaru. Rostliny závisející na ptácích, kteří konzumovali jejich plody a roznášeli tak semena, zmizely spolu s nimi. „Sloní ptáci měli nepochybně významný vliv na vytváření a udržování krajiny starověkého Madagaskaru. Jejich vyhynutí zanechalo díru,“ řekl Hansford.