Protein osteopontin navíc umožňuje skořápce, aby byla zevnitř křehčí, než zvenku, což se během zahřívání vajec mění. Rodícímu se kuřeti stačí jeden pohyb aby se dostalo ven.

"Každý si myslí, že skořápky jsou křehké. Ale ve skutečnosti jsou extrémně pevné, pevnější než některé kovy," říká profesor Marc McKee spoluautor studie z Univerzity McGill v Kanadě. Studii publikoval časopis Science Advances, který cituje list The Guardian.

Ale popořádku. S čím vědci nově přišli?

Jak je známo, skořápka se skládá ze tří vrstev. Tvoří je malé plochy vyplněné krystaly uhličitanu vápenatého. V jednotlivých vrstvách se pak nachází různé množství osteopontinu.

"Osteopontin je přítomný i v kostech a zubech, skořápky jsou ale jiné. Myslíme si, že dokáže rozvádět po skořápce minerály," uvádí McKee. Jednotlivé plochy vápníku jsou těsněji uspořádané ve vnější vrstvě a směrek k vnitřní vrstvě jich ubývá.

"Nejpevnější část skořápky je ta vnější. Směrem dovnitř měkne díky nanočásticím, kterých směrem dovnitř přibývá," vysvětluje vědec.

Osteopontin tak plní funkci jakéhosi lešení, které uspořádává množství vápníku a generuje nanostrukturu která určuje pevnost skořápky.

Toto tvrzení vědci podložili několika experimetny. "Pokud v laboratoři tento protein vystavíme vápníku, začne generovat nanostrukturu, která zvyšuje jeho pevnost," říká.

K produkci nanočástic stačí již velmi malé množství proteinu.

Těsně před vylíhnutím

Tým poté zkoumal vejce, které byly po dva týdny zahřívány. Co se u nich těsně před vylíhnutím změnilo?

Zatímco nanostruktura vnější vrstvy zůstala nezměněna, nanostruktura vnitřní vrstvy se zmenšila, což je podle vědců výsledkem rozpouštění vápníku v kyselých podmínkách. Ze skořápky se tak vápník postupně dostává do kostí kuřete.

Výsledkem je, že skořápka dík proteinu slábne směrem od vnitřní vrstvy, aby se pak kuře snadněji dostalo ven.

Podle vědců by se jejich objev mohl využívat při výrobě moderních materiálů.

"Při výrobě materiálů bychom se měli inspirovat přírodou, protože miliony let evoluce prostě nepřekonáme," dodává vědec.

Zdroj: Youtube

Video: Nanostruktura vajec