13:28 - Děkujeme vám za pozornost, kterou jste našemu on-line přenosu věnovali. Tímto se s Vámi loučíme a těšíme se u příštího on-line přenosu na shledanou. 

13:26 - Ceremoniář Pražského hradu Jindřich Forejt vysekl v České televizi poklonu tomu koordinátorovi, který celý dnešní minutovník sestavoval. Ten totiž byl zcela dodržen. V pondělí pohřbu předcházela zkouška.

13:24 - Rakev nyní míří do prostoru Královské nemocnice v Chelsea, kde proběhne kremace pouze pro rodinné příslušníky. Premiérka zřejmě spočine vedle svého manžela, který je pohřben na hřbitově právě u Královské nemocnice. Baronka svého muže Denise velmi milovala, v jejím životě hrál dominantní úlohu. Když odešel, byla to pro ni tvrdá rána.

13:12 - Rodina odjíždí, ze svatopavelského chrámu začínají odcházet VIP hosté. Ostatní byli požádáni, aby vyčkali na odjezd těchto delegací a až poté katedrálu opouštěli. Pro účastníky pohřbu jsou připraveny dvě recepce v budovách londýnského City.

13:08 - Pohřební vůz za potlesku přítomných odjíždí, bývalá premiérka bude pohřbena v londýnské čtvrti Chelsea. Rodina bývalé premiérky se zdraví s královskou rodinou.

13:04 - Čestná garda přenáší rakev k pohřebnímu vozu. Rodina baronky zůstává u svatopavelské katedrály. Vlajky na úředních budovách a ambasádách budou na půl žerdi vlát až do dnešní 20. hodiny.

12:56 - Smuteční obřad končí, jako poslední promlouval arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Rakev s ostatky opouští svatopavelskou katedrálu. Rakev doprovází členové rodiny, královna Alžběta II. a princ Filip. Za zvuku zvonů schází průvod po schodišti.

12:50 - Po promluvách dalších kazatelů zní Messe de Requiem, zazněla také patriotická báseň I Vow to Thee, My Country.

12:40 - Po promluvě biskupa zazněla chrámem skladba Love Divine, All Loves Excelling.

12:31 - Katedrálou svatého Pavla zazněl i smích, a to když biskup Chartres vzpomněl na někdejší premiérku. Ta ho prý při jednom banketu chytila za ruku, když si chtěl dát kachnu a řekla mu, že po té se tloustne.

Smuteční průvod s ostatky Margaret Thatcherové míří ke katedrále svatého Pavla.12:29 - Třísetletá katedrála sv. Pavla, která byla v minulosti místem pohřbů vévody z Wellingtonu, vítěze nad Napoleonem, nebo premiéra Winstona Churchilla, zůstala dnes pro veřejnost uzavřená. Záběry z ceremoniálu ale mohou miliony lidí po celém světě sledovat v přímém televizním přenosu.

12:20 - Brahmsovo Německé requiem doprovází Žalm 84. Následují slova londýnského biskupa Richarda Chartrese. „Její jméno dala vzniknout slovu thatcherismus," uvedl. Promlouvá i k rodině Železné lady. „Toto je místo pro prostý lidský soucit, pro chvíle smíření," řekl také.

12:13 - Amanda Thatcherová, vnučka Margaret, čte z novozákonního textu List Efezským. Po žalozpěvu chrámového sboru hovoří stávající ministerský předseda David Cameron. Čte z Janova evangelia dialog Ježíše Krista a apoštola Tomáše.

12:08 - Otčenáš, tato modlitba Páně nyní zní Svatopavelským chrámem. Za doprovodu varhan následuje zpěv písně He Who Would Valiant Be.

12:00 - Úderem poledního začíná smuteční obřad, rakev s ostatky je nesena do centra chrámu svatého Pavla.

11:59 - „Margaret Thatcher byla velká bojovnice. Nebála se jít do střetu v domácí i mezinárodní politice. Postavila se Sovětům, šla do boje s Argentinou, která obsadila Falklandské ostrovy. Nezalekla se ani Evropské unie, když šlo o britské zájmy. Byla jedním z nejvýznamnějších státníků druhé poloviny dvacátého století a naprosto změnila Velkou Británii. Znám situaci před i po ní a byl to skutečný zlom. Měla ještě jednu báječnou vlastnost. Ovládala skvěle typický britský suchý humor. Člověk se s ní mohl opravdu výborně bavit. Měl jsem tu čest ji několikrát doprovázet a setkal jsem se s ní soukromě i po jejím odchodu z úřadu. Musím říci, že jsem se s ní velmi často zasmál. Byla to čestná a rovná žena, bojovnice. Věděla, co je svoboda. Čest její památce," napsal na svůj facebookový profil český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

11:56 - Vojenská hudba utichla, je slyšet jen zvon katedrály. Rakev s ostatky stoupá ke vchodu do chrámu, kde již čeká děkan svatopavelské katedrály David Ison. Vnoučata baronky Thatcherové Amanda a Michael drží polštář s Řádem za zásluhy a Podvazkovým řádem. Tato vyznamenání získala Thatcherová v 90. letech.

Rakev s ostatky Margaret Thatcherové11:54 - Lafeta s rakví zastavila před západním schodištěm chrámu svatého Pavla. S baronkou Thatcherovou se nyní loučí královské dělostřelectvo. Čestnou stráž zde stojí Velšská garda.

11:45 - Za zvuku státní hymny přijela do chrámu svatého Pavla královská rodina, královna Alžběta II. a princ Filip. Vítá je londýnský starosta v ceremoniální róbě a s černým mečem. Její Veličenstvo nyní pozdraví členové kapituly.

11:40 - Slavnostní ráz ceremoniálu dodalo přes 700 příslušníků britského pozemního vojska, námořnictva a letectva rozmístěných v ulicích, jimiž průvod procházel. Cestou průvod minul i sídlo britských premiérů na Downing Street, kde Železná lady úřadovala jedenáct let. Průvod provázela hudba britského vojenského námořnictva. Z davu přihlížejících se ozýval aplaus sympatizantů i výkřiky odpůrců Margaret Thatcherové. 

11:36 - Do chrámu svatého Pavla přijíždějí děti baronky Thatcherové. Dcera Carol žije ve Švýcarsku, syn Mark ve Španělsku.

11:33 - Smuteční průvod se dává do pohybu, směrem ke katedrále svatého Pavla. Vojáci jdou rychlostí sedmdesát kroků za minutu. Bubny smuteční hudby jsou zahaleny do černého. Ozval se aplaus přihlížejících.

11:28 - Deset vojáků z různých jednotek britské armády nyní přenáší rakev s ostatky Margaret Thatcherové na dělovou lafetu, za zvuků smuteční hudby. 

11:20 - Rakev bude přemístěna na dělovou lafetu, kterou potáhne osmispřeží. Průvod pak třídou Strand lemovanou příslušníky britské pěchoty, námořnictva a letectva zamíří k místu posledního rozloučení v katedrále sv. Pavla. Dělová lafeta ponese ode dneška jméno první  premiérky v dějinách Velké Británie.

11:09 - Nyní je rakev přenášena do kostela svatého Klementa, před portálem čeká kaplan královského letectva, který nyní pronáší modlitbu. Rakev je zahalena do státní vlajky. Leží na ni smuteční kytice z bílých růží, v níž je vzkaz od dětí Margaret Thatcherové: „Milované mamince, navždy zůstane v našich srdcích."

11:05 - Dámy se na dnešek měly obléci do černých vycházkových šatů a vzít si klobouk, pánové mohli volit mezi žaketem a černým oblekem.

Pohřební vůz veze rakev ke kostelu svatého Klementa dánského.11:04 - Margaret Thatcherová opustila vládní čtvrť. Pohřební vůz sledují tisíce lidí, cestou minul sídlo královské gardy a projel přes Trafalgarské náměstí. Chrám svatého Pavla se nadále plní hosty. 

11:01 - Pohřební vůz s rakví míjí Big Ben, který pro dnešek utichl. Ozývá se potlesk.

11:00 - Smuteční průvod se dává pomalu do pohybu, před pohřebním vozem jede metropolitní policie. Železná lady Margaret Thatcherové opouští parlament, poprvé do něj vstoupila v roce 1959.

10:57 - Rakev s ostatky baronky Thatcherové je vynášena z budovy parlamentu, z Westminsterského paláce. Zde, v mariánské kapli, strávila poslední noc před obřadem, bylo to její přání.

10:54 - Jednotky Skotské gardy budou lemovat trasu průvodu, podél trasy budou i příslušníci královského námořnictva a letectva. Před katedrálou svatého Pavla bude stát čestná Velšská garda.

10:49 - Podle informací České televize se kremace uskuteční v rodinném kruhu v Mortlake v jihozápadním Londýně; popel má být uložen vedle urny expremiérčina manžela Denise na hřbitově Královské nemocnice v Chelsea.

10:41 - Místo smutečního obřadu, chrám svatého Pavla, se postupně plní hosty.

10:29 - Velká Británie zažila ceremoniální pohřeb naposledy při loučení s královnou matkou a lady Dianou. Státním pohřbem se Velká Británie rozloučila s Winstonem Churchillem v roce 1965, souhlas k němu dala královna. Thatcherová si tuto formu poslední cesty nepřála, řekl v České televizi ceremoniář Pražského hradu Jindřich Forejt.

Velkolepá loučení se známými osobnostmi.

10:26 - Velvyslankyně Argentiny účast na pohřbu odmítla. Britsko-argentinské vztahy utrpěly válkou o Falklandy.

10:24 - Exprezidenta Václava Klause pozvala sama rodina, byl na té části seznamu smutečních hostů, kterou sepsala již před lety sama Thatcherová. Premiér Petr Nečas je reprezentantem Česka, každá země může mít na pohřbu jednoho zástupce.

10:13 - Podle úřadu britského premiéra přišlo do Londýna po smrti Thatcherové 6650 kondolencí. Facebookové stránky Downing Street navštívilo od smrti expremiérky téměř půldruhého milionu lidí.

10:12 - Britský premiér David Cameron zahájil dnešní smuteční den vzkazem na Twitteru. Napsal v něm, že „Thatcherová zachránila Británii". Cameron má být jedním z řečníků při posledním rozloučení, verše z bible má v katedrále svatého Pavla přečíst i vnučka Thatcherové Amanda.

10:07 - Spíše než úklady teroristů údajne bezpečnostní složky znepokojují chystané demonstrace levicových radikálů, které by mohly slavnostní ráz pohřbu narušit. Podle informací z internetu hrozili demonstranté házením vajíček na rakev, polévání mlékem, ti klidnější se chtějí jen při procesí otočit k rakvi zády. Hlasitěji protestovat se prý bude na Trafalgarském náměstí či u katedrály svatého Pavla.

10:05 - Dopravní ruch v obvykle živých ulicích středu města od Buckinghamského paláce a sídla parlamentu na západě až po katedrálu svatého Pavla na východě utichl. Právě tudy se po trase dlouhé necelé dva kilometry smuteční průvod vydá.

Poslední cesta Margaret Thatcherové.

9:59 - Thatcherová nebude mít státní pohřeb, ale reprezentativní obřad s vojenskými poctami, který se od státního pohřbu z pohledu diváka prakticky neliší. Během ceremonie umlkne slavný zvon Big Ben na věži parlamentní budovy. Není přesně známo, kolik bude pohřeb stát, ale v britských listech se objevil odhad deseti milionů liber (asi 300 milionů korun).

9:56 - Pohřební automobil s rakví zahalenou v britské vlajce vyjede z budovy parlamentu ve Westminsteru v 11 hodin SELČ. V kostele sv. Klementa na třídě Strand bude rakev přemístěna na lafetu a za doprovodu příslušníků jednotlivých složek britských ozbrojených sil bude pokračovat do katedrály. Pohřbu, který začne o hodinu později, se zúčastní na 700 vojáků.

9:55 - Bezpečnost v Londýně je posílena, a to zejména po pondělním atentátu na maratonu v americkém Bostonu.

9:50 - Za Českou republiku se pohřbu zúčastní premiér Petr Nečas a bývalý prezident Václav Klaus.

9:41 - Ze zdravotních důvodů pozvání odmítli někdejší sovětský prezident Michail Gorbačov a vdova po bývalém americkém prezidentovi Ronaldu Reaganovi Nancy.

9:35 - Dnešního pohřbu se zúčastní přes 2000 osobností ze 170 zemí. Při pietním aktu se například sejde 11 současných premiérů, očekává se i řada celebrit. Pozváni byli mimo jiné bývalí američtí prezidenti a také ten současný, Barack Obama, nikdo z nich ale nepřijede.

9:34 - Thatcherová konzervativcům vyhrála třikrát volby a byla premiérkou 11 let do roku 1990. Dodnes Británii rozděluje. Zatímco část národa ji obdivuje, protože oživila zablokovanou politiku a ekonomiku země, část ji nesnáší kvůli jejím reformám, které poškodily část Británie, a kvůli jejímu agresivnímu osobnímu stylu. Předpokládá se proto, že se během pohřbu objeví i protesty. Scotland Yard varoval případné demonstranty, aby nenarušovali ceremonii, ale dal najevo, že bude tolerovat tichý protest.

9:33 - Dobrý den, vítáme vás u on-line přenosu z pohřbu bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové. Thatcherová zemřela minulý týden ve věku 87 let. Na trase pohřebního průvodu se očekávají desetitisíce lidí, bezpečnost bude zajišťovat přes 4000 policistů.